Fiskeri og Havbruk

HELE DENNE NETTSIDEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

HELE DENNE NETTSIDEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

Fiskeri og Havbruk
Karin Kroon Boxaspen
Karin Kroon Boxaspen
forskningsdirektør, Havforsknings- instituttet