Lakselus er en parasitt som lever på og av huden til laksefisk i sjøen. Slik er naturens forsyn og laksen er flink til å reparere seg selv, men et sted går grensen. Om det blir for mange sår, vil fisken få problemer med å regulere balansen mellom vann og salter i kroppen, og sårene kan bli innfallsport for andre infeksjonsorganismer.

T.v. Lars Måsøval, adm.dir. Måsøval Fiskeoppdrett. T.h. Klaus Hoseth, adm.dir. Stranda Prolog. Foto: Kjetil Magerøy

Innen oppdrettsnæringen har lakselusen lenge vært en hodepine. Det finnes i dag flere måter å avluse laks på, men det er stadig behov for enda bedre metoder. Derfor var det i september mange som lyttet oppmerksomt da firmaet Stranda Prolog AS varslet at de hadde utviklet en helt ny metode for avlusing av oppdrettsfisk. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge.

Ny metode

– Vi vil bygge et laksehospital, forteller daglig leder Klaus E. Hoseth i Stranda prolog.

Laksehospitalet er en flåte de kaller «HeliXiR». Navnet er en sammenkobling av skruetanken Helix og «Elixir», som er latin for medisin.

– Flåten trekkes inntil en merd. Deretter pumpes laksen inn i flåten, og ledes via en anretning med rist som gjør at vannet siles av, forklarer Hoseth.

En brøkdel

Fra boksen slippes den «tørre» laksen inn i skrutanken eller «trauet», der vannet er blandet med kjemikalier som skal knekke lusa, men spare laksen.

– I denne tanken trenger vi bare en brøkdel av vannet som brukes i andre avlusingsmetoder, forteller Hoseth.

Hele prosessen tar bare tyve minutter og gir bedre kontroll med blandingen vann og kjemikalier.

– En nøyaktig prosess med bedre HMS. Dessuten spares miljøet siden «blandevannet» ikke tømmes ut etterpå.

Nullvisjon

På sikt håper de å fjerne kjemikaliene helt.

– Målet er nullutslipp i fjordsystemet, sier Hoseth.

Teknologien i flåten er utviklet i tett samarbeid med Innovasjon Norge. Direktør Bodil P. Hollingseter har omtalt «HeliXiR» som «det største utviklingsprosjektet vi har i år».

– Om teknologien fungerer som forutsatt, skal én flåte kunne avluse 1.000 tonn laks i løpet av ti timer. Den første avlusingsflåten skal leveres til Måsøval Fiskeoppdrett 7. juni.