- Vi har utviklet et luseskjørt som legges rundt merden. Hensikten er å hindre at lusen kommer inn til fisken. Siden lakselus bare befinner seg i det øverste vannlaget varierer dybden på skjørtene fra fem til ti meter. Dybden på dem varierer avhengig av hvor merdene er og forholdene på lokaliteten, sier Arne Dalland som er daglig leder i Norwegian Weather Protection (NWP).

Det er viktig å få kontroll på lakselusproblemet, og NWP har fått dokumentert at effekten ved å  bruke denne typen skjørt har vært god:

- Oppdretterne har gjerne brukt skjørtene som et av flere tiltak og gjerne i kombinasjon med for eksempel leppefisk. De som benytter skjørtet riktig har klart å holde kontroll med problemet og ikke kommet over kravet som sier at det maksimalt kan være 0,2 lakselus per laks.


Arne Dalland er daglig leder i Norwegian Weather Protection (NWP).


Ekte norsk håndverk

Dalland forteller at han egentlig er utdannet seilmaker. Det er denne kompetansen som har kommet til nytte når han har utviklet lakseskjørtet.

- Vår bedrift er egentlig en videreføring av det håndverket som seilmakerne en gang hadde, forteller han.

- Det første luseskjørtet lagde jeg nok allerede i 1985, men nå er kvaliteten en helt annen. Det skyldes blant annet at vi har materialer i form av membraner og duker som er mye bedre i dag enn de vi hadde før. Grunnen til at seilmakerfaget nesten har blitt borte skyldes konkurransen fra Østen og Øst-Europa. Vi arbeider med produktutvikling sammen med kundene våre, og det gjør at vi klarer å være konkurransedyktige slik at vi skaper norske arbeidsplasser, og det er bra, sier Dalland.


Fra produksjonen: Ingeborg Myksvoll syr luseskjørt.


Kurs og opplæring

Det har vært noen tilfeller der luseskjørtene har blitt montert feil og da fungerer de ikke etter hensikten:

- Oppdrettsnæringen er en veldig travel bransje og det er lett å gjøre feil. Derfor har vi et økende fokus på kurs og opplæring med servicepersonell på anleggene. Da er det også en fordel at vi befinner oss i nærheten av kundene våre, avslutter Dalland som mener å ha truffet en nerve som er viktig for oppdrettsbransjen.