Loven sier at all behandling av lakselus skal skje i et lukket rom, slik at man bruker minst mulig kjemikalier. En av aktørene som kan tilkalles når man har problemer med lakselus er Plany, sier salgs- og markedssjef, Kenneth Brandal.

- Det står flere titalls millioner kroner på spill når man skal behandle laksen for skadelige luseangrep, så det sier seg selv at det stiller store krav til utstyret vi leverer. Det skal være sterkt, og det skal være funksjonelt. Her snakker vi høyteknologi.

Miljøvennlig

Produktene begrenser bruken av kjemikalier, og er derfor miljøvennlig, fortsetter Brandal.

- Dette er jo i utgangspunktet kjemikalier som kan være skadelig for en del av miljøet, det skal ta knekken på lusene, men vi ønsker ikke at det skal skade andre organismer, som for eksempel krepsedyrene.

Et luseangrep kan også forhindres, fortsetter Brandal.

- Vi har et stadium før parasitten får tak i verten sin, og begynner å formere seg. For tre år siden lanserte vi et produkt vi kaller et luseskjold. Lakselusene oppholder seg i de øvre fire- fem meterne av havet. Vi trekker et skjold rundt laksemerden, slik at lusene ikke kommer til.

Plany leverer også et ferskvannsreservoar som brukes i behandling mot gjelleparasitten AGD.  

- Gjelleparasitten overlever ikke i ferskvann. Ved utbrudd er det viktig at oppdretteren har rask og trygg tilgang til ferskvann. Reservoaret har en kapasitet på 6 millioner liter vann, dette sikrer at en brønnbåt kan bruke dette som kilde til ferskvann. Brønnbåten henter ferskvann fra reservoaret, og går deretter til anlegg, hvor laksen pumpes ombord, og behandles.