Chile er blant verdens største havbruksnasjoner. Og norske interesser er tungt inne i det Søramerikanske landet. Her er industrien fremdeles ganske fragmentert, der enkelt kun tenker på sitt område. Å skape større enheter vil være bra, både økonomisk og i forhold til biologi og det å drive bærekraftig.

– Nordmenn har stått i front for å konsolidere. Men når man skal inn på et slikt marked er det to ting som er særlig viktig. Kapital og kompetanse. DnB har kontor i Santiago, Aberdeen og New York. Vi har en egen fiskeri- og havbruksavdeling med masse kompetanse. Du må ha en bankforbindelse som forstår både egen- og fremmedkapital. Nå har de aktørene som jobber internasjonalt mye kunnskap selv også. Men det er godt å ha en lyttepost som kjenner det lokale markedet, sier Anne Hvistendahl, Leder for fiskeri- og havbruksavdelingen i DnB. Banken er selvfølgelig også tungt inne på havbruksiden her til lands. Når du driver med konsolidering er det viktig å kunne agere raskt. Da må du være trygg på at finansieringen er i orden. Uten slik dekning blir det nesten umulig å føre skikkelige forhandlinger.

– Det er klart at en forhandling der du stadig må ta forbehold om finansiering er noe amputert. Det er viktig å ha en bankforbindelse med kompetanse til å forstå hva du driver med samtidig som man kan ta frem store beløp fort. DnB har over 30 personer som jobber med oppdrett og havbruk og kan ta frem den nødvendige kapitalen raskere enn noen annen bank, sier Hvistendahl, som synes havbruksnæringen er svært spennende. – Det er ikke så mange bransjer der Norge er ledende internasjonalt, og der vi har konkurransemessige fortrinn. Det er kjekt å bidra til at nordmenn lykkes utenlands, sier hun.

Ingen russlandsfare

Russland innførte for en stund siden importforbud av norsk laks. Det ble mye skriverier om dette i mediene, men det er ingen katastrofe for næringen. – Selv om Russland har tatt nesten ni prosent av det norske markedet ser vi ikke noe dramatisk prisfall. Aktørene på markedet er globale spillere, så nå selger man til Russland fra Chile isteden. Samtidig blir det en åpning for norsk laks i USA. Det er snarere en omfordeling i markedet enn en kollaps. Handelsendringer har alltid vært der, og bransjen er flink til å snu seg, sier Hvistendahl.

– Det er klart at en forhandling der du stadig må ta forbehold om finansiering er noe amputert.

Fortsatt vekst

I sjømatrapporten fra Regjeringen forventes det en sterk vekst i havbruksnæringen. Det er fremdeles store muligheter.

– Bærekraftig drift er helt sentralt. Norge er et perfekt land for havbruk, samtidig som etterspørselen etter sunne proteiner vokser. Hvis man gjør dette på en ordentlig måte ser jeg ingen grenser for hvor stort det kan bli, sier Hvistendahl. Samtidig kan bransjen ha mye å hente på å foredle råvaren selv.

– Å gå videre fra bare å være råvareeksportør vil gjøre industrien mindre volatil. Og vi har vist at vi kan. Salma ble valgt til årets produkt i Sverige. Så her er det store muligheter. Samtidig er det noen hinder i forhold til toll, der det som regel er billigere å eksportere råvaren fremfor foredlet produkt, sier Hvistendahl. Finansbransjens rolle i dette blir først og fremst å skaffe den kapital og egenkapital som er nødvendig for veksten.

– Oslo børs er verdens største sjømatbørs, og blir stadig mer attraktiv for utenlandske kunder. Flere store internasjonale bedrifter lukter på notering der. Det vil gi en gjensidig forsterkning som vil styrke bransjen, sier Hvistendahl.