Befraktningen av sjømat i Widerøe startet med kongekrabbe, men i dag frakter de mye av det de kaller edelfisk. Hvit fisk som selges fersk til forbrukere og restauranter i Norge og utlandet.

– Edelfisken er de attraktive fisketypene som kjøperne er villige til å betale gode priser for. Det er gjerne fiskeslag som kveite, skrei, torsk, breiflabb, steinbitt og laks som vi legger i begrepet. Vi flyr mye kveite og skrei, mens laksen, som gjerne produseres og forsendes i veldig store kvanta, har vi lite av. Mye laks sendes med fly rundt omkring i verden, for eksempel flys det mye laks ut fra Gardermoen, og fra Finnmark går det daglige trailerlass med laks og kongekrabbe som flys ut fra Helsinki til Asia, men det er med større maskiner enn det vi har, sier Svein Visdal som er Cargo Director i Widerøe.

Fisk gir billigere flybilletter

Det er nok ikke så mange som tenker på at all fisken som fraktes med fly er med på å dekke de totale driftskostnadene på flyvningene.

– Så på mange måter kan du si at de billige flybillettene, som man kan få til Emiratene eller Thailand, hadde man ikke fått hvis det ikke var for at buken på flyet var full av fisk. Gardermoen hadde heller ikke hatt så mange utenlandsruter hvis det ikke hadde gått så mye laks til Østen og USA som det gjør i dag, smiler han.

Et utstrakt samarbeid

Widerøe har forholdsvis små fly, derfor kan de ikke ta så store fraktvolumer per flyvning, men til sammen blir volumene som Widerøe frakter betydelige. En av fordelene til Widerøe er at de nærmest flyr til alle steder hvor det finnes en flyplass i Norge, i  hvert fall til 46 av dem. En annen fordel er at Widerøe kan fly med en hyppigere frekvens også til de mindre stedene langs kysten.

– De kvantaene av fersk fisk som vi bringer med oss, er kanskje ikke så store, men vi flyr hyppig og stort sett i all slags vær. Derfor er flyfrakt en veldig stabil transportform. Vi samarbeider mye med både SAS og Norwegian, for de flyr ofte den fisken vi for eksempel flyr til Tromsø, Bodø eller Trondheim, til Gardermoen eller videre ut i verden, fortsetter Visdal.

– Sluttbrukerne til den norske fisken som Widerøe frakter er for det meste utenlandske. Unntaket er om sommeren når vi har mange cruisebesøk i norske havner, da går mye av fisken til cruiseskipene.

Flyfrakt øker

På fraktsiden opplevde Widerøe sitt beste driftsår i 2006. Årsaken var store mengder post og aviser som skulle være fremme over natten uansett hvor man bodde i hele landet.

– Men den digitale verden har jo kommet langt siden den gang, og det har vi merket på fraktmengden fra Posten og riksavisene. Ved siden av eposthandel begynte etter hvert havbruksnæringen å benytte flyfrakt i langt større grad, og i dag er de faktisk i ferd med å overta de volumene som ble borte i perioden 2010 til 2014. Posten avtar, men sjømaten tiltar, forklarer han.

Best kvalitet med fly

Det sies at ingen har det så travelt som en død, fersk fisk. Og det stemmer nok, i hvert fall hvis den skal spises. Dersom fisk fra Nord-Norge skal leveres så fersk som mulig på restaurantbord ute i verden er flyfrakt det eneste reelle alternativet. Flyfrakt er dessuten mye mer skånsomt enn mange andre fraktformer:

– Fersk fisk som fraktes med bil kan få forringet kvalitet av all ristingen. Kveite og laks tåler slik risting, mens mye annen fisk, og kanskje særlig torsk og skrei, er sårbar for transportskade.

Lovende fremtidsutsikter

Regjeringen har et uttalt mål om at havbruksnæringen skal femdoble produksjonen sin innen 2050.

– Widerøe kommer neppe til å oppleve en vekst som er forholdsvis like stor siden det meste av denne veksten sannsynligvis vil komme i de delene av sjømatnæringen som har veldig store produksjonsvolumer, som for eksempel laksenæringen. Men transport av edelfisk øker, det samme gjør kongekrabbe, og samtidig ser vi at det kommer nye produkter som snøkrabbe. Derfor tror jeg helt sikkert at fremtidsutsiktene er gode for oss, avslutter Visdal.