Av Tore Roaldsnes, administrerende direktør i Nordic wildfish AS

Nordic wildfish har jobbet målrettet over flere år med utviklingsprosjekt som nå vil gjøre det mulig å oppnå 100 prosent utnyttelse av fisken og ivareta premium kvalitet fra hav til matfat.

Premium kvalitet

For å sikre premium kvalitet på torsk, hyse og sei, har vi innført prosedyrer for skånsom fangst og vi har installert vanntanker for levendelagring, elektrobedøving og CO2-innfrysing i prosesslinjen.

Et optimalt fangstvolum gir minimale trykkskader på fisken. Levendelagring stresser ned fisken og gjør det mulig å få slaktet levende elektrobedøvd fisk som blør ut raskt. Deretter går fisken til hurtig innfrysing og holder dermed kvaliteten lagringsstabil frem til konsument.

100 prosent ressursutnyttelse

Tradisjonelt går to tredjedeler av en villfisk til humant konsum. Øvrige en tredjedel blir kastet over bord og/eller brukt til dyrefor. I «Molnes-prosjektet» har vi bygd en prosesslinje for hydrolysering ombord. Gjennom å hydrolysere det ferske restråstoffet får vi ut høyverdig olje, protein og kalsium. Dermed er fiskebåten blitt en produksjonsplattform, som utnytter 100 prosent av fisken, og som kan levere differensierte og lagringsstabile produkt for humant konsum.

Effekter

Effektene av bærekraftig fangst og prosessering av villfisk er flere; ivaretakelse av kvaliteten gir mulighet for mindre svinn og høyere kilopris. 100 prosent ressursutnyttelse gir en høyere avkastning på samme fangstvolum. Kommersielt vil imidlertid den største effekten være at vi møter kravene i et internasjonalt marked der flere og flere kunder legger avgjørende vekt på bærekraft når de handler matvarer.