Lavere økonomisk vekst i Kina, fallende råvarepriser, handelsbarrierer og økt usikkerhet innen internasjonal utvikling kan gi store konsekvenser for norsk eksportindustri. Eksportnæringen nyter foreløpig godt av lav kronekurs, samtidig er mange norske bedrifter eksponert i råvareproduserende land preget av høy risiko. 

Økt konkurssannsynlighet
Når det blir økt usikkerhet i verdensøkonomien blir det også økt usikkerhet om eksportbedrifter får betalt for varene sine. 

- Bedrifter tjener mindre penger, økonomien går svakere og sannsynligheten for konkurser stiger. Under slike markedsforhold blir kredittforsikringer desto viktigere, innleder Steffen Skaar i GIEK Kredittforsikring.

- Det har vært noen vanskelig år i Russland og Ukraina, nå ser vi også økt risiko i Brasil. Usikkerheten finnes både i land vi eksporterer til og markedet her i Norge. Mange eksportbedrifter har kunder i Norge og vi ser en klar økning i konkurssannsynlighet blant norske bedrifter, sier Skaar.

- Høye laksepriser er hyggelig for oppdretterne, men krevende for tradere og videreforedlingsleddet. Videreforedlingsleddet kommer i skvis mellom oppdrettere og supermarkedkjeder og risiko for tap øker, fortsetter Skaar.

Reduserer risiko
Vanligvis forsikrer en bedrift alt av bygninger, inventar og andre eiendeler. Mange bedrifter glemmer å forsikre kundefordringene, som ofte er den største delen av balansen i selskapet. 

- Med en kredittforsikring dekkes alle former for ikke-betaling uansett årsak. Bedriften må ikke gå konkurs for at kredittforsikringer skal utbetales. Det kan ta lang tid før konkurser er gyldig i utlandet og importøren kan bruke eksportøren som bank. Etterhvert kan mange få store utestående fordringer. Kredittforsikringsselskapet har ofte innsikt i hvem som er potensielle problemkunder, og kan hjelpe eksportøren til å unngå disse, sier han.

- Grensen mellom konkurser og svindel er ofte hårfin, legger han til.