- Havet byr på enorme ressurser og muligheter. Som nasjon er vi utrolig privilegert som har tilgang til disse ressursene. Men det krever noe av oss. Vi må lære mer, jobbe hardere og forvalte ressursene bedre. Da trengs det ny kunnskap og teknologi, men ikke minst trengs det arenaer der nye tanker tenkes og erfaringer deles, forteller Ingrid Schjølberg som er direktør for NTNU Havrom.

NTNU står som arrangør av Ocean Week, og de regner med at arrangementet vil tiltrekke seg 4-500 deltakere. 

- Dette er en veldig viktig møteplass som tiltrekker seg deltakere fra akademia, industri og forvaltning. I løpet av de tre dagene vi samles på Clarion Hotel, i perioden 7.-9. mai neste år, vil vi belyse emner som innovasjon og entreprenørskap, undervannsteknologi, havbruk, arktisk teknologi, samt kyst og samfunnsutvikling, forteller Ingrid Schjølberg.

De kan delta på ulike foredrag eller få med seg kortere innlegg. I tillegg blir det mulighet til å overvære demonstrasjoner av ny teknologi i Trondheimsfjorden i løpet av arrangementet.