MSCs miljøstandard for bærekraftig fiske er utviklet i samarbeid med fiskeindustrien, forskere og miljøvernorganisasjoner.

- Kort fortalt bruker vi vårt miljømerke og sertifiseringsprogram til å bidra til et levende hav. Dette gjør vi gjennom å anerkjenne og belønne bærekraftige fiskeripraksiser, påvirke valgene folk gjør når de kjøper sjømat, og samarbeide med våre partnere om å endre sjømatmarkedet til et bærekraftig marked. MSC-standarden er allment anerkjent som verdens mest respekterte og robuste, vitenskapelig standard for sertifisering av fiskerier som driver med villfangst, sier kommunikasjonsansvarlig Mari Nordstrøm i MSC.

Prinsipper for bærekraft

- MSC har to standarder. Den ene standarden er basert på tre prinsipper. Bærekraftige fiskebestander; fiskeriene må kun fiske fra levedyktige bestander slik at havet og industrien har en fremtid. Minimere miljøpåvirkningen; fiskeriene må blant annet ha veldig lav bifangst. Effektiv forvaltning; ansvarsfull forvaltning innebærer for eksempel at dersom flere land fisker fra samme fiskebestand må dette avklares, sier hun.

- Den andre standarden er sporbarhetsstandarden som innebærer de kravene som bedrifter i forsyningskjeden må oppfylle for å kunne håndtere og selge MSC-sertifisert fisk. Sporbarhetsstandarden sikrer at forsyningskjeden er transparent og at ikke-MSC-sertifisert fisk ikke blir innblandet på veien til konsument. På denne måten kan kunder være sikre på at kjøp av produkter med MSC-merket kan spores tilbake til et fiskeri som innfrir kravene til MSCs miljøstandard, sier hun.

Totalt er 285 fiskerier MSC-sertifiserte, med 92 under vurdering. Det er 3218 sporbarhetssertifiserte bedrifter globalt og over 20 000 MSC-produkter tilgjengelige for forbrukere i over 100 land.