– Myndighetene forlanger at havbruksnæringen får bedre kontroll på luseproblematikken før de gir nye konsesjoner. Vi tror at en god tilnærming til å redusere eller bli kvitt luseproblemet er å la smolten vokse seg mye større, under kontrollerte forhold på land før den settes ut i merdene, sier daglig leder i Vartdal fiskeoppdrett, Ottar Vartdal.

Det vanlige har gjerne vært å sette ut smolt på 80 til 120 gram, da trenger fisken nærmere 14 måneder i sjøen før den når slaktevekten på rundt fem og et halvt kilo. Erfaringene viser at sjansen for at laksen får lus i denne perioden er stor.

– Vi lar smolten vokse under kontrollerte forhold i store glassfiberkar på land til den veier cirka en kilo. Da trenger den bare syv til åtte måneder i sjøen før den når slaktevekten, sier Vartdal.

Oppdrett i kontrollerte former

Vartdal fiskeoppdrett har bygd et landbasert storsmoltanlegg som består av en hall på tre tusen kvadratmeter. I hallen har de syv kar som alle har en diameter på 14 meter og er 5,80 meter dype. I tillegg har de det som sannsynligvis er Norges største glassfiberkar brukt til oppdrett. Det er også 5,80 meter dypt, men er hele 28 meter i diameter og rommer 3,2 millioner liter vann.

– Hensikten er å la fisken vokse opp på en optimal måte, under kontrollerte forhold. Derfor henter vi for eksempel vannet via borehull på havbunnen fra 40 meters dyp. Vannet siles, er nesten sterilt, og holder veldig god kvalitet. I tillegg UV-bestråler vi alt vannet vi bruker i anlegget, sier Vartdal.

– I det store karet tilsettes det 15 000 liter nytt vann hvert minutt. I tillegg gjenbruker vi 67 prosent av alt vannet, det kan vi gjøre siden vi renser vannet for Co2 før vi lar det returnere renset tilbake i karet. Hvert minutt Co2-renser vi 40 000 liter vann bare i det store karet, forteller han.

– Vi arbeider også med rensing av avløpsvannet fra karene og ser på hvordan tørrstoffet kan utnyttes best mulig.

Smoltkarene som Vartdal benytter har glatte, hygieniske innsider og stor styrke. De er også fleksible både med hensyn til design og montering.

– Karene er produsert i en veldig sterk polyestertype. De leveres i moduler, har gode forsterkninger i alle skjøter og monteres i en to meter høy betongkappe.

Mange fordeler

Den store smolten vokser opp under kontrollerte forhold i et miljø som er helt fritt for lus. Når de blir satt ut i merdene er de mer motstandsdyktige enn liten smolt på rundt 100 gram. Smolten trenger mye kortere tid til å bli slakteklar når den settes ut i sjøen når den veier en kilo. Da forkortes også perioden der den kan utsettes for sykdommer og lus.

– Totalt sett kan vi også produsere mer fisk per konsesjon når vi bruker denne metoden. Årsaken er at maksimalt tillatt biomasse per konsesjon er 780 tonn. Når fisken trenger kortere tid i sjøen, opptar vi ikke så mye av den konsesjonsbelagte plassen i sjøen som ved tradisjonell oppdrett, og på den måten kan vi produsere mer fisk på hver enkelt konsesjon, avslutter Vartdal.