– Dette er et fleksibelt, resirkulerende akvakultur-system. Det er designet som en stor tankstruktur, som kan deles inn i mindre deler. Her kan man gå fra settefisk til fisk i full størrelse, forteller Christian Aakjær Jacobsen, direktør i Gråkjær Aqua.

Han forteller at opptil 99 prosent av vannet renses og resirkuleres.  

– Først har man en mekanisk rensing, så legger man inn ultrafiolett stråling i vannet. Man har i tillegg en CO2-utdriver, og man har et biofilter som renser for bakterier. Dette sikrer kvaliteten på vannet.

Miljøvennlig

Systemet har en årlig produksjonskapasitet på 1200 tonn, med en footprint på 2600 m2.

– Vannforbruket er minimalt. I tillegg kan man installere slamanlegg som behandler det innsamlede avfallet, som kan omdannes til gjødsel eller annet.

Han trekker også fram selve konstruksjonsfasen som energibesparende.

–  Anlegget kan i prinsippet ligge overalt, det er ikke noe krav at det må ligge tett på sjøen. I Sveits, midt i mellom Alpene, har vi bygget et anlegg som ligger ut mot en motorvei. Et RAS2020 kan plasseres så tett på forbrukeren som mulig.


RAS2020 slagtefiskeanlæg i Hanstholm, Danmark. Sashimi Royal under opførsel. Foto: Gråkjær AS


Et bedre produkt

Aakjær trekker frem kvaliteten på fisken som en annen grunn til å velge landbasert.

– Fisken lever i et kontrollert miljø, hvor den får optimale vilkår. RAS2020-anlegget behandler vannet til den kvalitet og temperatur som er ideell for fiskens vekst og helse. Dette inkluderer en vannbehandlingsteknologi som sikrer vekst i fiskebestanden, reduserer fôrutnyttelsesrasjoner og sikrer større overlevelse.

Plager som lakselus og andre parasittet er ikke-eksisterende.

– Det blir stadig viktigere for kunden å kunne vite at de spiser et rent produkt.

Et alternativ

Han forteller at de store kostnadene i Norge tilknyttet konsesjon kan gjøre RAS2020 til et godt alternativ for mange.

– Den norske regjeringen har fjernet konsesjonen på landbasert oppdrett. Derfor er dette en smart økonomisk løsning for dem som ikke har det. I tillegg er jo RAS2020 et miljøvennlig valg både under konstruksjon og i drift.