LED-teknologi har skapt en revolusjon innen industriell belysning. Fordeler inkluderer stor fleksibilitet og variabilitet kombinert med lav energibruk og lave vedlikeholdskostnader.

– Det er i hovedsak en byggekloss med mye fleksibilitet som passer forskjellige kundegrupper. Samme løsning passer ikke alle. Vi kan nå skreddersy forslag som passer den enkelte kunde best, forteller Rainier Mols, General Manager hos Philips Aquaculture.

Lys har vært brukt i laksemerder siden 90-tallet og har lenge vært et viktig verktøy for smoltifisering. Belysning har stor innvirkning på laksens utvikling.

– Fisk er veldig sensitive når det gjelder belysning, de har svært spesielle behov. Man kan virkelig forbedre fiskens velferd. Det går hånd-i-hånd med god avkastning for kunden, forklarer han.

Laks krever et spesielt lysspektrum, optimale lysnivåer og gradvis dimming. Plutselige endringer i lysnivå øker stressnivået. Lysdistribusjon er også viktig og spesifikt for ferskvann og sjøvann. Stressnivået påvirker naturligvis dødelighet og utvikling.

“Umulige” resultater

I samarbeid med universitetene i Bergen, Sterling og Shanghai har Philips forsket på hvordan LED-belysning kan brukes til å forbedre produktiviteten ved å forbedre laksens utvikling.

Til å begynne med var det mange som tvilte på at økt vekst kombinert med redusert fôrfaktor og redusert kjønnsmodning var mulig. Philips oppnådde imidlertid en 10 – 15 prosent økning i vekst samtidig med en reduksjon i fôrfaktor på rundt ti prosent og redusert kjønnsmodning.

– Omtrent halvparten av produksjonskostnadene for laks er fôr, påpeker Mols, dermed er en reduksjon på ti prosent ganske betydelig.

– Med tanke på bærekraft, reduserer man dermed avfall både fra fôr og fisk. LED hører sammen med bærekraftig oppdrett.

Resultatene har nå blitt demonstrert i produksjon gjentatte ganger hos majoriteten av lakseoppdrettere.

Reduserer lakselus

– Industriens hovedproblem er at mengden lakselus øker ganske raskt. Tradisjonell behandling begynner å bli mindre effektiv og medfører en høy kostnad, konstaterer Mols.

Dette øker presset på oppdretternes marginer samtidig som det utgjør en trussel for den ville laksebestanden.

Sammen med sine akademiske partnere har Philips jobbet i liten skala for å bygge kunnskap om hvordan LED-belysning kan bekjempe lakselus. Kunnskapen er nå i ferd med å omgjøres til praktisk anvendelse i industriell skala.

– Belysning løser ikke problemet, men har vist seg å redusere det med 40 prosent i industriell skala. Fra et operativt synspunkt betyr 40 prosent reduksjon at opphopningen av lus går mye saktere. Resultatene er oppnådd med samme utstyr som brukes til å øke tilveksten og redusere fôrfaktor.

Metoden er ikke-invasiv, naturlig og bærekraftig samtidig som den er kostnadseffektiv.

Enhver lysløsning er forskjellig og veldig spesifikk. Men samtidig som det krever kunnskap og erfaring å designe slike systemer, er inntjeningsperioden svært kort og implementeringen enkel.

– Vi designer et komplett system og tilpasser installasjonen ved å benytte eksisterende infrastruktur, avslutter Mols.