En tilfeldig start


– Vi leverer rognkjeksen til kunden når den er nådd en størrelse mellom 30 og 40 gram, da opplever vi å få en fisk som fungerer godt i anlegget.

Det hele begynte da de kjøpte et nedlagt torskeanlegg i 2013, forteller Alex Vassbotten, daglig leder. – Vi skulle egentlig bruke det til smoltproduksjon, men i den perioden var teknologien nylig blitt tilgjengelig for å produsere rognkjeks. Vi kjente fra før til potensialet den hadde som rensefisk, forteller han.  

De bruker selv rognkjeksen i sine lakselokaliteter, og opplever å måtte gjennomføre mindre avlusning enn tidligere. Vassbotten forteller at de ønsker å produsere fisk som har god immunrespons etter vaksinering. 

Før har rensefisken kun bestått av viltfanget fisk som berggylt, men Vassbotten tror de to artene vil fungere godt i kombinasjon.

– Berggylt er aktiv om sommeren, men om vinteren går den i dvale. Rognkjeksen er til motsetning veldig aktiv i lave temperaturer. Med begge fiskene får man lusefjerning året rundt, forklarer han.

Et behov for å røktes

Vassbotten presiserer at rensefisk stiller strenge krav til oppdretteren.

– Rensefisken må ha skjul i laksemerden, og trenger rene forhold med god gjennomstrømming. Lakselus er ikke nok mat for rensefisken i seg selv, de trenger også tilleggsfôr. Vi har selv kjøpt et moderne filter for god vannkvalitet også på land. Rognkjeksen må trives for å spise mye lus, legger han til.

Produksjon for fremtiden

Steinvik Fiskefarm er i dag avhengig av fiskere som leverer rogn til produksjonen. For få å jevn tilgang til rogn også i fremtiden, oppfordrer Vassbotten oppdrettere til å bli selvforsynte.

– Vi har fått konsesjon og jobber med et stamfisk-program for å avle frem egen rognkjeks. Ved å ta vare på all egen rognkjeks med rogn, håper vi å kunne avle frem  kvaliteter som egner seg godt til oppdrett, avslutter han.  

Fakta

 • Rognkjeks er en saltvannsfisk som er vanlig langs hele norskekysten.
   
 • Den er har tradisjonelt ikke vært mye brukt i akvakultur, men har de siste årene blitt populær innenfor fiskeoppdrett på grunn av sine egenskaper som rensefisk.
   
 • En rensefisk spiser lusen som oppstår på annen oppdrettsfisk. Annen rensefisk i Norge finnes blant leppefiskfamilien, der berggylt er den mest brukte.
   
 • Lakselus er den vanligste parasitten på oppdrettslaks, og rognkjeksen er et biologisk alternativ til bruken av antibiotika og andre medikamenter for å hamle opp med lakselusen. Rognkjeks kan spise opptil 600 lakselus i døgnet, og minsker også behovet for kjemikalier i oppdrettsanlegg.
   
 • Oppdrettsnæringen ser nå til rognkjeksen som et bærekraftig alternativ i kampen mot lus, og man opplever rekordrask vekst i etterspørsel. Mange lurer nå på om tilgangen til rensefisk vil kunne dekke økende behovet i årene som kommer.