At det gror på notposene er en utfordring siden groe hindrer vanngjennomstrømning og gir redusert oksygen til fisken i mærden. Derfor er det viktig at notposene holdes rene og det vanlige er å spyle de. I dag er utstrakt bruk av notspyling en stor utfordring for havbruksnæringen og fører ofte til utfordringer knyttet til fiskehelse og miljøavfall.

- I vårt konsept bytter vi hele notposen på lokalitet. På denne måten flytter vi hele notserviceoperasjonen ut på sjøen hvor vi bytter ut den gamle notposen, vi vasker den, gjør kontroller, tester, sertifiserer og klargjør den for reutsett igjen. Og alt skjer ombord i fartøyet, forteller Håkon Volden som er styreleder og eier i Laponie.

Mange fordeler

Oppdretterne slipper å benytte egne båter og mannskapet på notservicefartøyene er personell med lang operasjonell erfaring innen fiskehåndtering og drift av arbeidsbåter og brønnbåter i oppdrettsbransjen. Oppdretterne sparer også tid og ressurser, siden all service på notposen skjer til sjøs og ikke på et servicesenter på land.

- I stedet for å spyle notposen bruker vi en lukket vaskemaskin, noe som er gunstig for fiskevelferden og miljøet. Ved spyling spres det luselarver og parasitter i sjøen, og det unngår vi med vårt konsept. Vi vasker notposen ombord og deretter desinfiserer vi vaskevannet, samler opp all kobberstoff og avfall og omgjør det til tørrstoff som samles i egne oppsamlingstanker ombord i båten. Så ingenting går tilbake i sjøen, fortsetter Volden.


Håkon Volder er styreleder og eier i Laponie.


Utvikler konseptet

Miljø og fiskevelferd er nøkkelord i det nye prosjektet. Derfor er også notservicefartøyet utstyrt med hybrid fremdriftssystem. Det benytter batteridrift når det ligger ute på anleggene, mens det kan gå på batteri og diesel på lengre turer. 

- Vi har brukt halvannet år på å utvikle konseptet og teknologien, og hvis alt går etter planen starter vi bygging av det første skipet om kort tid og får det ferdigstilt neste år, avslutter Volden.