Lerøy Aurora på Skjervøy i Troms er det nyeste lakseslakteriet som Lerøy eier.

Fisken de produserer på Lerøy Aurora egner seg veldig godt som sushi- og sashimi som produseres spesielt for Japan. Det kalde miljøet langt mot nord gjør at fisken vokser to til tre måneder saktere enn annen laks, det gir laksen en fantastisk smak. Fiskekjøttet blir fast og får en mør tekstur og en farge som er dyp rød. Etterspørselen er stor, det merker de ved anlegget på Skjervøy som har hatt en jevn økning over flere år, og i fjor satt ny produksjonsrekord, etter å ha slaktet 71 000 tonn laks.

Vasker anlegget på tre timer

Ved prosessanlegget tar Lerøy Aurora i mot fisk fra sine egne anlegg og fra omkringliggende anlegg som andre eier og driver. Etter at laksen har ankommet mottaket blir den bedøvet, bløgget, sløyet og organene fjernet før fisken vaskes, kvalitetssorteres og legges i isoporkasser med is på toppen.

- Så er fisken klar for den store verden, sier fabrikksjef Tore Pedersen.

Han forteller at produksjonen etterhvert ble så stor at de gjerne ville gå over fra en toskiftordning til tre skift for å produsere og eksportere mer laks. Men for å klare det ble de nødt til å effektivisere den tiden de brukte på vasking av lokaler, transportbånd og annet utstyr, slik at ikke vasketiden tok et helt skift. Det var bakgrunnen for at de investerte i et nytt, stort, automatisk vaskeanlegg fra Lilleborg for noen år siden. Det utstyret som Lerøy Aurora investerte i er i stor grad automatisert og gjør at de nå klarer å gjøre unna all vasking som trengs i løpet av tre timer.

En omfattende prosess

Etter at dagens produksjon er over ligger det naturlig nok igjen litt avskjær og andre slakterester etter fisken på transportbånd, maskiner og gulv. Derfor må det aller først grovvaskes med vann for å fjerne de groveste restene før arealene skumlegges med såpe. Deretter fjernes skummet og til slutt benyttes det et desinfeksjonsmiddel på transportbånd og maskiner.

- For å effektivisere denne omfattende prosessen ble det montert dyser på mange av båndene og maskinene. Da går prosessen med grovspyling, påføring av såpe og desinfeksjon automatisk. Vi har fortsatt en del steder hvor vi vasker manuelt, men vi har automatisert vaskingen 40 steder i produksjonen vår og der er vaskeutstyret integrert i produksjonsutstyret, forklarer fabrikksjefen.

- Men vi bruker fortsatt mennesker også, for vi trenger dem både for å styre automatikken og for å gjøre noe av vaskingen manuelt, fortsetter han.

Vasking med jevn høy kvalitet

Den viktigste gevinsten som Lerøy Aurora har fått som følge av investeringen er først og fremst en lenger produksjonstid ved anlegget. Det gjør at produksjonen kan økes. Men det er også viktig at renholdet blir godt nok. Ved å bruke automatiske vaskeløsninger blir renholdet utført på den samme måten hver eneste gang, det sikrer en helt jevn høy kvalitet med et veldig godt sluttresultat.

Et stort ansvar

Aurora laks har vært solgt til Japan siden 2007 og er blitt en ettertraktet merkevare til sushi og sahsimi i markedet.

- Det gir oss i Lerøy Aurora et enormt ansvar å vite at vi produserer et produkt som skal spises rå på den andre siden av kloden. Når vi jobber med mat, er det derfor viktig at matvaretryggheten er ivaretatt på en skikkelig måte og da er renhold og hygiene helt avgjørende, sier Pedersen.

- Anlegget fungerer veldig godt, og vi er veldig godt fornøyd med at Lilleborg har fått fremstilt et så godt anlegg som dette. Det gjør at vi er trygge på at vi driver forsvarlig, og det er svært viktig for oss, avslutter fabrikksjefen.