Steinsvik er en internasjonal leverandør av innovative og robuste produkter til havbruk og andre maritime næringer. I 2014 lanserte de en ny, skånsom metode for å få bukt med luseproblemet.

– Thermolicer er en patentert metode for storskala dypp-behandling av fisk. Fisken skal skånsomt utsettes for et 30 sekunder-bad i temperert vann; denne temperaturforskjellen gir lusen et sjokk og den slipper fra fisken, forteller Tore Laastad, Salgssjef Thermolicer i Steinsvik.

Et komplett system

Thermolicer gir ikke utslipp av kjemikalier eller legemidler til sjøen. Behandlingsmediumet er lunkent sjøvann, som er naturlig og miljøvennlig.

– Det er rundt 100 tonn fisk i timen som skal gjennom en linje, og vi resirkulerer vannet for å beholde temperaturen og minimere energitapet.

I stor skala er filtrering av behandlingsvann en utfordring. De bløte partiklene gjør at lusen kan klebe seg til filteret, noe som krever hyppig utskiftning.

– Prosessen setter store krav til behandling av vannet med tanke på filtrering og håndtering av gasser. Filtreringen må være på 100my for å få bort alle stadier av lus, og her har knivfilterene fra Ditech vist seg å være optimalte. Filtrene er automatisk selvrensende, og krever ikke utskiftning. Med dobbelt skrapesystem og laserborede filtersiler på 100my har de vist seg å være meget effektive og nedetiden er kraftig redusert.


Thermolicer gir ikke utslipp av kjemikalier eller legemidler til sjøen. Behandlingsmediumet er lunkent sjøvann, som er naturlig og miljøvennlig. Foto: Magne Langåker


Umiddelbar effekt

Det siste året har over 1,5 millioner tonn laks og ørret blitt behandlet med Thermolicer.

– Thermolicer har av våre kunder blitt trukket frem som hovedårsaken til at de har klart å kontrollere lusesituasjonen den siste tiden.

– Hele generasjoner med fisk har helt unngått kjemikaliebehandling mot lus, så at Thermolicer er et viktig bidrag i kampen mot lusen er udiskutabelt. Avlusingseffekten overgår de medikamentelle metodene, og i en tid der det har vært en økenderesistensutvikling mot legemidler har Thermolicer blitt meget godt mottatt.