- Selskapet ble grunnlagt fordi vi så store muligheter innen offshore vindkraft. Vi hadde jobbet med jacket-strukturer i mange år og så at vi kunne sette en vindmølle på toppen av den, sier Johan Fredriksson, daglig leder i Owec Tower.

En jacket er en stålstruktur med tre eller fire antall ben som står forankret til bunnen av havet.

Dynamisk konstruksjon

- Det som skiller vår konstruksjon fra tradisjonelle jackets til oljeplattformer er at den må tåle dynamisk bevegelse fra bladene på vindmøllene, varierende vindstyrke, bølger, havstrømmer og mye annet. Konstruksjonen er designet for ulike dynamiske krefter, noe som krever et helt annet type av analyse og design. Strukturen er bygd for å vare i 20 til 30 år uten å få sprekker eller andre skader, de må overleve fra testfase til dekommisjonering sier han.

Offshore vindkraft har gjennomgått en enorm utvikling de siste årene.

- Fra å være en umoden industri med uklare verdikjeder og manglende koordinering er det i dag blitt en relativt moden industri. Teknologien har gradvis blitt utviklet hvor vindmøllene er tatt fra land og flyttet på havet, sier han.

Verdikjeden har fokuset på produksjon og installasjon av monopiles, hvor det bare er én stålpeler som går til bunnen av havet.

- Siden man har vært nært land på grunt vann har monopiles fungert bra. Siden størrelsen på vindturbinene har økt blir kreftene som kommer fra turbinene vanskeligere å håndtere med monopiles. I tillegg er man på dypere vann så derfor er jackets den beste løsningen når vindmøllene installeres lengre ut i havet, sier han.

Lang erfaring

Selskapet har vært involvert i flere prosjekter i blant annet England og Tyskland.

- Vi leverte to enheter på fem MW til Talisman Energy i 2006. Prosjektet var det største som var gjennomført på den tiden. I 2009 leverte vi seks enheter til Alpha Ventus, som var Tysklands første offshore vindmøllepark og i 2010 leverte vi 30 enheter til vindmølleparken Ormonde i England. Totalt har vi installert over 80 enheter. Dette er over over 90 prosent av antallet jackets som er installert i dag, sier han.

De største utfordringene er verdikjeden, det politiske klimaet og subsidiere i ulike land.

- Design, anskaffelser, installasjon og dekommisjonering må fungere optimalt. Offshore vind kan være kommersielt gjennomførbart uten subsidier og vi må fortsette å utvikle teknologi for å få ned livsløpskostnader på prosjektene. Det handler om investeringsklima, risikovillige investorer og et politisk miljø som tilrettelegger for utbygging, avslutter han.