Både Senja videregående skole, Nord-Troms videregående skole på Skjervøy og Nordkapp videregående skole har fagretninger innen fiske, fangst og akvakultur.

– På VG1 kan elevene velge naturbruk på grønn eller blå linje. De som har gått blå linje på VG1 kan velge om de vil gå linje for fiske og fangst, eller om de vil lære mer om havbruk på linjen for akvakultur på VG2. Når elevene er ferdige med VG2, blir de lærlinger i to år, sier Janita Pettersen Simonsen som er prosjektleder for Blått Kompetansesenter i Troms.

Populære studier

Studiene på de blå linjene var ikke så populære tidligere, men den trenden er i ferd med å snu:

– Vi merker at særlig havbruk er veldig i vinden for tiden. På Senja var det for eksempel 20 elever som vi ikke hadde plass til i år. Det har vi aldri opplevd før. Vi ser også at den blå studieretningen har blitt mye mer populær blant jentene nå i forhold til tidligere, sier prosjektlederen.

Utvider samarbeidet

Skolene på Skjervøy og Senja har tradisjonelt hatt ganske få elever på hvert sted. Derfor har de blant annet samarbeidet om fjernundervisning på video.

– Det har vært en fin måte å sørge for at vi kunne opprettholde disse linjene på begge steder. Nå utvider vi og starter et samarbeid med Nordkapp, i første omgang reiser alle elevene fra Senja og Skjervøy sammen med to elever og en lærer fra Nordkapp til messen Aqua Nor. Vi reiser faktisk til Trondheim før skolen har begynt, så dette blir en flott start på skoleåret, smiler Pettersen Simonsen.

– Å treffes på denne måten er veldig verdifullt både for elever og lærere. Vi kan helt sikkert lære mye av hverandre, sier hun.

Aqua Nor er en veldig relevant møteplass for dem som satser på en karriere i bransjen, og skolene skal samarbeide om en stand hvor elevene får mulighet til å presentere seg selv for næringen.

– Elevene vil helt sikkert også se mange nye muligheter innen den bransjen de har valgt, så dette ser vi veldig fram til, sier Pettersen Simonsen til slutt.


 

Jørgen Løseth

Nord-Troms videregående skole

"Til høsten begynner jeg på VG2 på Akvakultur på Skjervøy. Årsaken er at jeg har lyst til å jobbe innenfor havbruksnæringen som er en spennende næring hvor det er stor utvikling."

Vilde Kristoffersen

Senja videregående skole

"Jeg syns fagfeltet er spennende og annerledes enn mange andre fag. Denne utdannelsen passer meg dessuten godt fordi jeg liker å være mye ute".

Samitanan Wannayut

Nordkapp videregående skole

"Jeg har valgt å gå akvakulturlinja fra høsten. Årsaken er at jeg både har vært utplassert og hatt sommerjobb på oppdrettsanlegg."