Det toårige programmet har tiltrukket seg studenter fra ni land, blant annet Canada, Australia, Irland, Frankrike, Sverige og Norge. Felles for alle studentene ved studiet er at de har erfaring fra sjømatområdet i en eller annen form eller ønsker å arbeide på dette området.

– Alle studentene har bakgrunn innenfor sjømatområdet, noen fra produksjon, noen fra salg og andre fra helt andre deler av næringen. Et krav for å kunne starte på studiet er minimum fire års relevant yrkeserfaring etter fullført bachelorgrad. Det betyr at alle deltakerne har vært ute i næringslivet og arbeidet, forteller Linda Nøstbakken som er programdirektør for studiet.

Studentene bringer med seg verdifull kunnskap og erfaring inn i klasserommet hvor de kan trekke veksler på hverandres kompetanse.

– Det er også artig at dette er en gruppe som har svært ulik bakgrunn på mange måter, men samtidig også en fellesnevner som er sjømat. Da får vi en felles plattform. Det er veldig givende og bidrar til å skape de riktig gode diskusjonene der vi får anvendt både teori og bransjekunnskap, fortsetter hun.

Fjernundervisning og samlinger

Mye av undervisningen er fjernlæring via internett, men én gang hvert semester møtes studentene til en fem dager lang samling. Siden studiet er internasjonalt blir også samlingene lagt til ulike steder over hele verden. Den første samlingen var her i Bergen, den andre var i Montreal, den tredje ble gjennomført i Tokyo og den siste blir i Bergen igjen.

– Både i Montreal og i Tokyo brukte vi lokale lærekrefter, og det var veldig verdifullt, sier Nøstbakken.

En næring i forandring

– Fordi verden forandrer seg i et stadig raskere tempo får også kunnskap mye kortere holdbarhet og går raskere ut på dato nå enn tidligere. I havbruksnæringen har det jo dessuten vært en rivende utvikling, og næringen ser helt annerledes ut i dag enn den gjorde for et par tiår siden. Derfor er det viktig å fylle på med ny kunnskap rett og slett for å klare å følge med i utviklingen.

– Havbruksnæringen har også vært preget av en veldig sterk vekst. Matproduksjonen som baserer seg på akvakultur vokser mye sterkere enn noen andre matproduserende sektorer. Etter hvert som verdens befolkning øker vil det bli enda viktigere å forvalte matressursene fra havet på en måte som er mest mulig effektiv og samtidig bærekraftig. Sjømatstudiet til NHH er derfor veldig viktig i en overordnet sammenheng også, tilføyer Nøstbakken.

Studiestart til høsten

Ved NHH har de allerede startet rekrutteringen av de nye studentene som skal begynne på det neste toårige studiet som starter opp til høsten. De rekrutterer studenter globalt, og derfor benytter de i stor grad sitt eget nettverk aktivt for å nå frem til aktuelle kandidater som vil fylle på med oppdatert kunnskap innen sjømatområdet.

To på studiet

 

Anders Kalleberg

Prosjektleder i sjømatteamet, Deloitte i Bergen

"Sjømat er utrolig spennende, bransjen utvikler seg raskt og Norge er i verdenstoppen. For meg er målet med utdanningen å lære mer om oppdrett og fiskeri globalt, og hvordan vi kan bidra til fortsatt bærekraftig og lønnsom utvikling."

Carmel Egenberg

Key Account Manager Europe for Lerøy med spesialområde innen VAP hvitfisk.

"Studiet gir meg en unik mulighet til å skaffe kunnskap om viktige aspekter ved sjømatvirksomheten vår, både økonomiske, miljømessige, strategiske og innovative."