- Studiet retter seg mot alle som er interessert i sjømatnæringen gjennom hele verdikjeden fra produksjon til markedet. Det er også et aktuelt studium for leverandørene til sjømatnæringen, de som arbeider i forvaltningen, konsulenter og alle andre som har interesser i denne næringen, sier programdirektør Linda Nøstbakken ved NHH.

Programmet går over to år der studentene har fire femdagers samlinger. I tillegg er mye av undervisningen nettbasert.

- Vi bruker det vi kaller omvendt klasserom. Det betyr at vi lar de forelesninger og annen undervisningsaktivitet som like gjerne kan gjøres over internett foregå på web, mens vi bruker mest mulig av den tiden vi har i klasserommet til interaksjon og diskusjoner, fortsetter Nøstbakken.

24 internasjonale studenter

Interessen rundt studiet har vært stor. Det første kullet teller 24 internasjonale studenter som kommer fra europeiske land som Sverige, Storbritannia, Frankrike og Portugal, men de har også en student fra Canada og en fra Australia.

Studiet inneholder de tradisjonelle MBA-fagene som ledelse, strategi og markedsføring.

- I tillegg har vi mer samfunnsøkonomi der vi studerer markeder, reguleringer, miljøøkonomi, fiskeriøkonomi og andre områder som er spesifikke for vår bransje og som er viktige for å forstå utviklingen av trender, avslutter programdirektøren.

Tre studenter om studiet MBA - Sustainable Innovation in Global Seafood


James Gaskill, Marine Harvest, Foto: Vidar Langeland


1. Hva er din faglige bakgrunn og hva gjør du i dag?

De siste to årene har jeg vært administrerende direktør for Marine Harvest Norge Region Sør, der er jeg ansvarlig for ferskvanns- og sjøvannsoppdrett, slakting og foredling. Før dette var jeg Farmingdirektør for Marine Harvest Canada i British Columbia fra 2008 til 2015. Jeg har arbeidet i Marine Harvest i nesten 15 år og har vært i lakseoppdrettsnæringen i 25 år.

2. Hva er din motivasjon for å begynne å studere MBA Sustainable Innovation in Global Seafood?

Jeg er veldig interessert i strategi, og jeg ønsker å skaffe kunnskap som gjør at jeg kan få et bredere strategisk perspektiv på sjømatnæringen. Motivasjonen min er også å få mer kunnskap.

3. Hvordan liker du programmet så langt?

Så langt har det vært veldig bra, med både dyktige professorer og medstudenter som har variert bakgrunn og erfaring.

4. Hvordan tror du denne MBA’en vil få innvirkning på din fremtidige karriere?

Jeg vet ikke om den vil påvirke min karriere eller ikke, men jeg håper at mer kunnskap gjør meg i stand til å gjøre min nåværende jobb bedre og å være mer enda bedre forberedt på hva fremtiden kan bringe.


Catarina Martins, Yellowtail Kingfish, Foto: Vidar Langeland


1. Hva er din faglige bakgrunn og hva gjør du i dag?

Jeg er konsernleder for miljø og bærekraft i Marine Harvest. Av utdannelse har jeg en doktorgrad i akvakultur fra Universitetet i Wageningen, i Nederland, en master i marin biologi fra Universitetet i Lisboa og videreutdanning fra Harvard University der jeg studerte bedrifters bærekraft.

Før jeg begynte i Marine Harvest i 2013 hadde jeg flere stillinger som seniorforsker ved Wageningen University, ved Senter for marine fag (CCMAR) i Portugal og ved University of Veterinary Medicine i Wien, Østerrike.

2. Hva er din motivasjon for å begynne å studere MBA Sustainable Innovation in Global Seafood?

Vårt selskap trenger hele tiden kunnskap for å være i forkant av utviklingen, utdannelsen jeg får nå gir meg de de nyeste verktøyene og funn som vil gjør med bedre i stand til bistå ledelsen i strategiske beslutninger.

3. Hvordan liker du programmet så langt?

Det er et utmerket program med gode forelesere. Gjennom gruppearbeidene får vi utvekslet erfaringer og ikke minst bidrar programmet til å skaffe meg et fantastisk nettverk.

4. Hvordan tror du denne MBA’en vil få innvirkning på din fremtidige karriere?

Jeg tror dette programmet vil bidra til å sette meg i en posisjon som gjør at jeg får enda mer kunnskap som er nyttig i strategiske diskusjoner og når strategiske valg skal tas.

 


Erica Starling, Marine Harvest, Foto: Vidar Langeland


1. Hva er din faglige bakgrunn og hva gjør du i dag?

Jeg har vokst opp i Geraldton Western Australia hvor familien drev med fangst av villfisk. Vi hadde fokus på hummerfiske og tidligere også reketråling og linefiske etter tunfisk og sverdfisk. Nå driver jeg mitt eget selskap og er i et tidlig stadium for oppdrett av Yellowtail Kingfish i våre nære kystfarvann.

2. Hva er din motivasjon for å begynne å studere MBA Sustainable Innovation in Global Seafood?

Jeg har en MBA fra før og hadde ikke tenkt å studere mer før jeg ble oppmerksom på en annonse om dette studiet. Den fanget min umiddelbare interesse. Studiet fyller et tomrom som har manglet i bransjen og siden jeg allerede hadde planlagt en tur til Norge i august passet jeg på å avtale møter med representanter ved NHH i Bergen og møtte også Tanja Hoel fra Seafood Cluster. Jeg føler at dette kurset er perfekt for meg og at det vil bidra til å utvide min kunnskap. Siden jeg er i oppstartsfasen av egen bedrift er timingen ideell.

3. Hvordan liker du programmet så langt?

Jeg elsker det og opplever at medstudentene både representerer stor dybde og bred erfaring. Vi lærer ikke bare fra flinke forelesere og gjesteforelesere, men deler også mye nyttig erfaring med de andre studentene på studiet.

4. Hvordan tror du denne MBA’en vil få innvirkning på din fremtidige karriere?

Siden jeg er selvstendig næringsdrivende håper jeg det vil gjøre meg til en bedre leder, men også bidra til vekst i bedriften siden jeg lærer mye om sjømatindustrien og de tilhørende sektorene. Fokuset på innovasjon appellerer også til meg, for jeg har innsett at vi må være raske til å adoptere nyheter hvis vi skal ha en sjanse til å bli konkurransedyktige.

MBA - Sustainable Innovation in Global Seafood

Masterprogrammet, «The Executive MBA i Sustainable Innovation in Global Seafood» ved Norges Handelshøgskole i Bergen (NHH), retter seg mot personer som jobber i den internasjonale sjømatnæringen eller relaterte næringer hvor behovet for bærekraftig innovasjon blir stadig viktigere for å lykkes i et miljø som er preget av sterk konkurranse.

Programmet tar sikte på å forberede fagpersoner i sjømatnæringen for lederstillinger ved å gi dem inngående kunnskap og kompetanse på tvers av viktige områder som økonomi, strategi, ledelse, markedsføring, økonomi og regnskap.

Programmet forsterker den brede, generelle læreplanen med et sterkt fokus på sjømatnæringen. Kurset gir bredde og dybde som er aktuell, relevant, og skreddersydd for å møte de utfordringene og spørsmålene som sjømatindustrien står overfor i dag og i fremtiden.

Hensikten med studiet er at deltakerne skal utvikle ny kunnskap, få ferdigheter og øke den generelle kompetansen som kreves for å lede sjømatnæringen i en mer bærekraftig fremtid med innovative ideer på tvers av hele verdikjeden.

Programmet består av fire moduler, som hver fokuserer på forskjellige temaer:

• Modul 1: Sjømatnæringen i en global sammenheng

• Modul 2: Strategisk analyse og bærekraftige forretningsmodeller

• Modul 3: Internasjonal ledelse

• Modul 4: Ledende endring og innovasjon