Studiet som NHH startet i fjor er internasjonalt. De 24 studentene kommer fra ni ulike land, blant annet Canada, Australia, Irland, Frankrike, Sverige og Norge for å nevne noen. Felles for alle studentene ved studiet er de har erfaring fra sjømatområdet i en eller annen form eller ønsker å arbeide på dette området:

- Dette studiet er for alle som har interesse for fiskeri, havbruk og sjømat enten de arbeider med produksjon, marked, forskning eller all mulig annen tilknyttet virksomhet til sjømatområdet, for eksempel leverandørindustrien. Et krav for å kunne starte på studiet er minimum fire års relevant yrkeserfaring etter fullført bachelorgrad. Det betyr at alle deltakerne har vært ute i næringslivet og arbeidet, forteller Linda Nøstbakken som er programdirektør for studiet.

Den åpenbare fordelen er at studentene bringer mye kunnskap og erfaring inn i klasserommet og at de kan trekke veksler på hverandres kompetanse. Studentene nyter godt av innspill fra de øvrige deltakerne som kommer fra mange forskjellige deler av næringen, fra mange ulike land og er opptatt av ulike typer sjømat.

Toårig studium

Programmet går over to år. Mye av undervisningen er fjernlæring via internett, men én gang hvert semester møtes studentene til en fem dager lang samling:

- Vi legger vekt på at dette er et internasjonalt studie, derfor er det også naturlig at samlingene våre legges til ulike steder i verden. Den første samlingen var her i Bergen, den andre var i Montreal, den tredje gjennomførte vi nettopp i Tokyo og den siste blir i Bergen igjen. Både i Montreal og i Tokyo brukte vi lokale lærekrefter, og det var veldig verdifullt, sier Nøstbakken.

- Det er også artig at dette er en gruppe som har svært ulik bakgrunn på mange måter, men samtidig også en fellesnevner som er sjømat. Da får vi en felles plattform. Det er veldig givende og bidrar til å skape de riktig gode diskusjonene der vi både får anvendt teori og bransjekunnskap, fortsetter hun.

Gode tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene fra studentene er veldig gode, og mange av dem har allerede blitt gode ambassadører for sjømatstudiet ved NHH:

- Det er artig. Særlig når vi allerede nå får tilbakemeldinger om at studiet har hjulpet dem i deres egen karriere og i de jobbene de har i dag. Nettverket som studentene bygger er også veldig verdifullt, sier Nøstbakken.

Studiestart annethvert år

Etter jul starter dagens studenter på siste del av MBA'en sin, og til høsten starter et nytt studie opp.

- Rekrutteringen er i gang, og siden vi rekrutterer internasjonalt bruker vi vårt eget nettverk veldig aktivt for å finne nye studenter, for det blir noe annet å rekruttere globalt, enn bare i Norge. Studiet er en fullverdig, solid MBA-utdanning som vi spisser inn mot sjømat. Hittil har dette vært en suksess, derfor gleder vi oss til fortsettelsen, smiler Nøstbakken.