Bransjen er preget av sesongsvingninger og korte tidsfrister knyttet til råstofftilgang. Arbeidsplassene er gjerne ute i distriktene. Dette, kombinert med utfordringer med å finne kandidater med erfaring og kompetanse innen næringen, gjør at man som regel rekrutterer ansatte utenfor Norge. Her finnes det mange kvalifiserte kandidater, men krav til språk stopper ofte de som er best kvalifisert, sier Rune Myrseth, konsernsjef i Eterni Norge.

Økt regulering
Næringen har blitt strengere regulert i forhold til innleie og rekruttering av arbeidskraft. Allmengjøring av minstetariff og innføring av likebehandlingsprinsipp i AML, har vært viktige endringer.

- Dette har vært positive endringer for de seriøse i bransjen. For vår egen del har vi stadig blitt bedre til å tilrettelegge for ulike nasjoner og språk, med hensyn til HMS, oversettelser av dokumenter og tilrettelegging for medarbeidere i lokalsamfunn hvor man er ny tilflyttet, sier han.

Krav til kompetanse
Næringen opplever at det stadig stilles høyere krav til relevant og god kompetanse hos kandidatene.

- Fagbrev innen næringsmiddelindustrien vil være en fordel. Maskinell erfaring, gjerne kombinert med truck-sertifikat gjør at man vil være en ekstra ressurs for bedriftene. God relevant erfaring vil gjøre at de kan behandle og se kvalitetsforskjeller på fisken, sier Myrseth.

- Til slutt handler det om å ha den rette innstillingen til at det i perioder er hardt fysisk arbeid, og at de blir målt på effektivitet og tempo i arbeidet, sier han.