Skip to main content
Home » Fiskeri og havbruk » En grønnere fremtid for havbruksnæringen
Sponset

Oppdrettsnæringen er ofte blitt kritisert for utslippene. Nå har et norsk selskap utviklet et nytt oppsamlingssystem som fjerner slam og fôrrester fra anlegg.

Fjord Solutions er en leverandør som er opptatt av å utvikle innovative og miljøvennlige løsninger til oppdrettsnæringen. Sammen med de største lakseprodusentene, har de lagt ned store ressurser for å finne løsninger på dagens utfordringer i oppdrettsbransjen.

– Vi har utviklet et semi-lukket merd-konsept som heter Fjord Farm. Det består av en flytekrage med en dobbel not som er en sikring mot fiskerømming. I tillegg har vi utviklet og patentert Bio-Collector som er et slamoppsamlingssystem, sier daglig leder i Fjord Solutions, Daria Lysova. 

Daria Lysova

Daglig leder i Fjord Solutions

Selskapet ble operasjonalisert for tre år siden i et prosjekt med Innovasjon Norge, med Lerøy som pilotkunde. 

Stor kontrakt

Et av hovedproduktene til Fjord Solutions er Bio-Collector, som er blitt testet av Lerøy Seafood Group. 

– Vi har installert to bio-collectorer på en av lokalitetene til Lerøy på Vestlandet. Disse har nå blitt testet i ett år og vi har endelig fått oppsamlingsdata. Resultatene er kjempepositive. Vi ser på dette som et gjennombrudd for vår teknologi, sier Lysova.

Nå som Fjord Solutions har data som beviser at det fungerer, ønsker de å satse for fullt på produktet.

– Oppsamlingsdataen vi har fått fra Lerøy viser at av 6023 kilo utfôrt mengde klarer man å samle opp 2848 kilo slam, hvorav 600 kilo er tørrstoff. Dette er en høy andel som vi ser imøtekommer våre kunders forventning til produktet, sier Lysova.

Nå har selskapet inngått en ny avtale om levering av seks nye collectorer til Lerøy. 

– Lerøy er opptatt av å drive på en miljøvennlig måte. Bruk av Bio-Collector på syv merder vil gjøre driften mer bærekraftig.

Slam er en stor ressurs og kan bearbeides til både gjødsel og biogass.

– Det er ikke noe vi driver med per i dag, men vi vurderer å lage samarbeidsavtale med flere aktører slik at vi kan tilby hele verdikjeden i et «turn-key»-konsept: fra oppsamling av slam til filtrering og levering av det til biogassanlegg. Dermed vil kunden bare ha én aktør å forholde seg til, sier Lysova.

Bio-Collector på Lerøy lokalitet. Foto: Fjord Solutions

Mer miljøbevisste kunder

– I dag er det økt press på oppdrettere til å produsere mer fisk, samtidig som det er krav om mer bærekraftig produksjon. Forbrukerne er også blitt mer bevisste på hvordan maten produseres. Vårt oppsamlingssystem gjør det mulig å øke biomassen og forhåpentligvis ta i bruk flere områder for oppdrett, samtidig som man reduserer miljøfotavtrykk.

Dessuten kan collectoren brukes på en hvilken som helst tradisjonell merd, og den er enkel å montere. Det betyr at flere eksisterende anlegg kan gå over på mer bærekraftig produksjon ved bruk av teknologien til Fjord Solutions. 

– Vi mener at det er et veldig attraktivt produkt, og det ser vi nå med den responsen vi har fått fra Lerøy. Samtidig har vi vært i kontakt med mange andre oppdrettere som trenger løsning for slamoppsamling, og som sier at de nå venter på oppsamlingsdataen fra oss før de eventuelt bestiller. 

Reduserte vedlikeholdskostnader

Fjord Solutions siste lansering er Aqualock – en låsemekanisme som gjør det mulig å løse ut not og låse den igjen, uten å ta opp bunnring og bruke dykkere.

– Ved å sette 20 Aqualock mellom not og bunnring vil man kunne utføre notoperasjoner uten å ta opp bunnringen. Dette vil gjøre operasjonen rimeligere og mer effektiv. Det har nettopp blitt innvilget patent på dette produktet, og vi ser frem til å presentere det på markedet. Aqualock er allerede bestilt og levert til flere, og vi ser en økt etterspørsel i markedet.

Kvalitet framfor kvantitet

I tiden fremover kommer Fjord Solutions til å satse for fullt på Bio-Collector og Aqualock. Dessuten ønsker de å kunne levere hele løsninger på sikt, både oppsamling, filtrering og avtale for henting av slam.

Lysova understreker at de ønsker å vokse kontrollert og uten voksesmerter, slik at de kan tilpasse seg markedssituasjonen.

– Vi satser på enda flere salg og leveranser, men vi vil vokse forsiktig slik at vi kan stå for kvaliteten vi leverer, samtidig som vi sørger for å tilby service på de produktene som allerede er i operasjon, avslutter Lysova.

Les mer på fjordsolutions.no.

Av Sissel Nilsen

Next article