Innovasjon i havrommet
Kunnskap først – gevinst etterpå
– Først skrive opp, og så tenke nøye over saken, sa politimester Bastian. Og det var jo ikke så dumt – ellers risikerte han å bli spist av en løve. Ofte er det viktig å vite hva man driver med før man setter i gang med jobben. Ikke minst gjelder det den virksomheten vi driver … Continued
Sponset
Viktig å beskytte sine immaterielle verdier
Mener det er viktig for norske bedrifter i havbruksnæringen å beskytte sine utviklinger og gjøre seg kjent med patentlandskapet for å verne om bedriftens immaterielle verdier.
Sponset
Går offshore for å øke matproduksjonen
En stadig voksende verdensbefolkning gjør at vi må se til havet for å møte den økende etterspørselen etter proteiner. Oppdrettsindustrien globalt opptar store områder både på land og langs kysten. Men arealene er begrenset og tradisjonell oppdrett er derfor ikke i stand til å møte verdens voksende matbehov. Mulighetene fremover ligger i utviklingen av lukkede … Continued