Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Avslører olje- og gasslekkasjer under vann
Sponset

Unik norsk teknologi kan forebygge katastrofer ved umiddelbart å identifisere og kvantifisere olje- og gasslekkasjer over et stort område. Equinor har som første aktør tatt den banebrytende teknologien i bruk, og erfaringene er gode.

Konsekvensene av lekkasjer fra olje- og gassinstallasjoner kan være enorme for luft, vann, planter og dyr. Vi har også sett eksempler på at menneskeliv kan gå tapt. I tillegg medfører slike hendelser kolossale kostnader. For å forhindre denne type katastrofer har norske Metas, med finansiell støtte fra Norges Forskningsråd, utviklet en teknologi som detekterer lekkasjer av olje og gass i opp til tusen meters radius på havbunnen.

– Vi bruker aktiv sonar, som sender ut lydsignaler. Ulike objekter reflekterer lyden på ulike måter, og vi har utviklet en programvare som skiller olje og gass fra andre elementer på havbunnen. Vi kan for eksempel se om det er en stim med fisk, en ubåt eller en strøm av olje eller gass som blir detektert. Ved hjelp av denne teknologien kan vi definere både posisjonen og størrelsen på en lekkasje umiddelbart, forteller administrerende direktør i Metas, Mi­chael Smith.

Equinor i front

Equinor har tatt miljøovervåking på alvor, og har de siste årene bidratt til å utvikle teknologien i samarbeid med Metas. Selskapet har også tatt den i bruk på Troll B-plattformen i Nords­jøen.

– Vi bruker teknologien for å kunne detektere eventuelle lekkasjer fra rørledninger og infrastruktur på bun­nen så tidlig som mulig, sier ledende ingeniør i Equinor, Cato Bjelland.

– Gevinsten er å kunne oppdage lek­kasjer på havbunnen umiddelbart, og finne ut nøyaktig hvilket rør eller andre innretninger som har en lekkasje, slik at riktige tiltak kan iverksettes raskt. Vi har et system under uttesting, og erfaringene er gode. Vi har verifisert at teknologien fungerer med en rekkev­idde på opp til én kilometer, forteller Bjelland.

Lidenskap for bærekraft

I det norske regelverket er det ikke bare et krav om å identifisere lekkasjer, men også om at utbredelse, drivret­ning og utslippsmengde skal kartleg­ges.

– Det er ingen annen teknologi enn Metas sin som kan møte disse kravene i dag. Dagens systemer vil kun fange opp lekkasjer i umiddelbar nærhet, og de vil ikke definere omfanget, sier Smith, som blant annet har bakgrunn som atomingeniør på ubåter i den amerikanske marinen.

– Vi har en sterk kjærlighet for havet i Metas, og vår drivkraft er å avverge potensielle katastrofer på et tidlig stadium, før miljøet blir skadelidende, konstaterer Smith.

Next article