Sponset
Viktig å beskytte sine immaterielle verdier
Mener det er viktig for norske bedrifter i havbruksnæringen å beskytte sine utviklinger og gjøre seg kjent med patentlandskapet for å verne om bedriftens immaterielle verdier.
fiskebåt
Fiskeri og havbruk
La fisken bestå, velg den blå!
I havet er over en tredjedel av verdens kommersielle fiskebestander overfisket. Antall marine dyr, fisker, amfibier og fugler er også drastisk redusert de siste 50 årene som følge av menneskelig inngripen i naturen og et stadig varmere klima.  For å bevare livet i havet må fiskeriene forvaltes bærekraftig og det må tas hensyn til effekten … Continued