Merder ovenfra
Bærekraft
En innovativ leverandørnæring med fokus på miljøavtrykk
«Hvordan ønsker vi at fremtidens akvakultur skal være?», skrev professor og marinbiolog Ian Bryceson ved NLH (i dag NMBU) i 2004. Han henviste til bærekraftig oppdrett i henhold til forurensning, sykdomsspredning, bruk av antibiotika og mengden av fisk og fiskeoljer som går med til å oppdrette laks. Lakselusens utvikling og vandring er nytt i henhold til Brycesons artikkel i 2004, men utover dette er utfordringene de samme.