Sjarkfiske
Sikkerhet
I tjeneste for å trygge sjarkfiskernes hverdag
For fem år siden innførte Sjøfartsdirektoratet krav om sertifisering av fiskebåter ned til åtte meter. Hensikten er at båtene skal bli tryggere.