Sponset
Det grønne skiftet er blått
Hvordan kan havbruksnæringen bli ledende i det grønne skiftet? Havbruksnæringen står foran store utfordringer i årene som kommer. Veien mot et mer bærekraftig havbruk blir betegnet som et blått taktskifte. – Det pekes på to framtidstrender nå, anlegg på land og anlegg på åpent hav. Målet er å gjøre havbruket mer miljøvennlig og øke produksjonen … Continued
Fiskeri og havbruk
Vill, vakker og verdiskapende
Koronasommeren 2020 har gitt oss en god anledning til å bli bedre kjent med vårt eget land. Folk fra byene har reist til Vestlandet, Midt- og Nord-Norge. Samtidig har mange som bor i distriktene besøkt våre storbyer. Kanskje kan det bidra til at vi også forstår vårt eget land og hverandre bedre.