Fiskeri og havbruk
Oppdrettsnæringen trenger bedre vaksiner
Tekst: Tom Backe / Foto: MSD Animal Health Gode vaksiner har vært en av suksessfaktorene for at oppdrettsnæringen har blitt så stor som den er i dag. Det er et uttalt mål at oppdrettsnæringen skal fortsette å vokse, og kanskje skal produksjonen femdobles frem mot 2050. For å lykkes med dette er det en del … Continued