Sponset
Nye systemer er bedre for både fisken og miljøet
Forbrukere i Europa og resten av verden blir stadig mer opptatt av fisken de spiser skal ha hatt et godt liv, fritt for unødvendige belastninger. Dette tar Askvik Aqua på alvor. Dyrevelferd får stadig større oppmerksomhet, og forbrukere i hele verden har også fokus på at fisken de spiser skal ha levd et så godt … Continued
Sponset
Viktig å beskytte sine immaterielle verdier
Mener det er viktig for norske bedrifter i havbruksnæringen å beskytte sine utviklinger og gjøre seg kjent med patentlandskapet for å verne om bedriftens immaterielle verdier.
Sponset
Det grønne skiftet er blått
Hvordan kan havbruksnæringen bli ledende i det grønne skiftet? Havbruksnæringen står foran store utfordringer i årene som kommer. Veien mot et mer bærekraftig havbruk blir betegnet som et blått taktskifte. – Det pekes på to framtidstrender nå, anlegg på land og anlegg på åpent hav. Målet er å gjøre havbruket mer miljøvennlig og øke produksjonen … Continued
Fiskeri og havbruk
Vill, vakker og verdiskapende
Koronasommeren 2020 har gitt oss en god anledning til å bli bedre kjent med vårt eget land. Folk fra byene har reist til Vestlandet, Midt- og Nord-Norge. Samtidig har mange som bor i distriktene besøkt våre storbyer. Kanskje kan det bidra til at vi også forstår vårt eget land og hverandre bedre.
Fiskeri og havbruk
Norsk sjømat – det nye oljeeventyret (infografikk)
Sjømat er – etter olje og gass – Norges nest største eksportnæring. I denne infografikken får du lære mer om hvorfor Norge har så gode forutsetninger for å høste fra havet.