Skip to main content
Home » Fiskeri og havbruk » Nye systemer er bedre for både fisken og miljøet
Sponset

Forbrukere i Europa og resten av verden blir stadig mer opptatt av fisken de spiser skal ha hatt et godt liv, fritt for unødvendige belastninger. Dette tar Askvik Aqua på alvor.

Dyrevelferd får stadig større oppmerksomhet, og forbrukere i hele verden har også fokus på at fisken de spiser skal ha levd et så godt liv som mulig. Dette er det viktig å ha i bakhodet for Askvik Aqua, som selger løsninger til havbruksnæringen.

Bedøves raskt og effektivt

– Vi selger blant annet elektrofilter for begrensning av parasitter og patogener i inntaksvann til lukkede oppdrettsanlegg, elektrofilter for uskadeliggjøring av parasitter i avløpsvann fra brønnbåter og behandlingsfartøy, kastenot for å samle opp lakselus ved behandling, levering og flytting av fisk, samt fiskebedøvingsanlegg som raskt og effektivt bedøver fisk, sier daglig leder hos Askvik Aqua, Steffen Kildal.

Steffen Kildal

Daglig leder, Askvik Aqua

Han forteller at Askvik Aqua har utviklet en robust og skalerbar teknologi for å bedøve fisken effektivt og raskt – direkte i vannstrømmene. Denne teknologien benyttes i alle Askvik Elektrobedøvere, som selskapet selger.

– Det er foreløpig i laksenæringen at en har begynt å ta i bruk Askvik Elektrobedøver, men det er ingen tvil om at dette vil utvide seg, sier han. 

Selskapet arbeider allerede med konkrete henvendelser om bedøvingsanlegg til andre arter, som sea bass, kongereker og makrell, fra kunder både i og utenfor Norge.

Askvik Aqua ble etablert i 2015 med formål å utvikle nye systemløsninger for problemområder i oppdrettsnæringen. Les mer på askvikaqua.no.

Tilfredsstiller strenge krav

– Veterinærinstituttet peker i sin rapport for 2021 på store utfordringer knyttet til dyrevelferd hos laks og rensefisk i norsk oppdrettsnæring. Et hvert dyr har egenverdi, og vi må behandle dem deretter. Da må også avliving skje på en human måte, som påfører fisken minst mulig belastning og smerte, understreker Kildal. 

Teknologien som benyttes i Askvik Elektrobedøver er utprøvd i både test- og produksjonsanlegg, og det er verifisert at de strenge kravene til rask bedøving i Norge og EU er ivaretatt. 

Foto: OK Marine/Esben M. Aase

– Systemet kan brukes på matfiskanlegg, settefiskanlegg og fartøyer sammen med kvern eller annen godkjent avlivingsmetode, både til bedøving før slakting, og til fisk som tas ut på grunn av sykdom eller andre produksjonsutfordringer, sier han.

Bedre omdømme for næringen

I tillegg til at Askvik Elektrobedøver sikrer hvert individ en human avliving, sørger systemet for en enklere prosess for dem som jobber med fisken. Siden bedøvingen skjer inni vannstrømmen, uten håndtering av fisken, må heller ikke fisken fjernes fra vannet før elektrobedøvingen skjer. 

– Det at det stadig utvikles nye systemer, som gir bedre dyrevelferd, er veldig positivt. Det bidrar til bedre omdømme for næringen. Dette gjelder ikke bare Askvik Elektrobedøver, men også kastenota catchLICE og Askvik Elektrofilter, som begge bidrar til reduksjon av smittepress og færre behandlinger. Dette gir bedre bærekraft og lavere belastning både for fisken og miljøet, sier han.

Les også: Askvik Aqua har utviklet et nytt system for elektrobedøving av fisk i pumpesystemer.

Viktige samarbeid

Askvik Aqua ble etablert i 2015 og er lokalisert i Hjelmeland kommune. Midt i hjertet av oppdrettsnæringen på Sør-Vestlandet. Selskapet har per i dag tre ansatte med lang erfaring både fra land- og sjøbasert oppdrett, fiske- og fôrindustri, teknologinæringer og produktutvikling. Arbeidsmengden øker imidlertid, og de er derfor er på jakt etter flere ansatte.

– Vi jobber kontinuerlig med å dokumentere både velferds- og kvalitetsforbedringer ved bruk av våre systemer, og vi samarbeider tett med både underleverandører, kunder og forskningsmiljøer, sier han. 

Samarbeidspartnerne finner man blant annet innen elektro og elektronikk, materialteknologi, produksjon og service. Samlet utgjør dette en betydelig kompetansebase, som gjør selskapet i stand til å bære betydelige innovasjonsprosjekter. 

– Vi er et lite selskap, men blir «større» gjennom strategiske kommersielle partnerskap. Vi har blant annet med oss OK Marine, som selger catchLICE, og Lift Up Akva, som selger rørbedøvere til sentralanlegg i sjøbasert oppdrett, avslutter han. 

Askvik Aqua

Askvik Aqua ble etablert i 2015 med formål å utvikle nye systemløsninger for problemområder i oppdrettsnæringen. Vi er lokalisert i Hjelmeland Kommune, i hjertet av oppdrettsnæringa på Sør-Vestlandet.

Les mer på askvikaqua.no.

Av Katrine Andreassen

Next article