Fisk i merd
Fremtidens havrom
Syk fisk hindrer bærekraft og vekst
Norsk lakseoppdrett har utviklet seg til å bli en av verdens mest effektive produksjoner av fisk. Næringen er både innovativ og teknologidreven, og har hatt stor suksess med å avle frem robust fisk som vokser raskt og utnytter fôret effektivt. Næringen har imidlertid en stor utfordring når det gjelder bærekraft, helse og velferd, noe den høye dødeligheten dessverre viser.