Sponset
Stor etterspørsel etter landbaserte anlegg illustrerer gode tider innen fiskeri og havbruk
Siden 2010 har selskapet Stadpipe, en av landets fremste spesialister på avanserte rørsystemer, opplevd en stor vekst. Gjennom de siste fem årene har etterspørselen økt betydelig, og den største veksten er uten tvil innenfor oppdrettsnæringen. Av: Julie Malvik – Det er stor etterspørsel i Norge for landbaserte anlegg, og veksten vil antakelig bare fortsette, sier … Fortsetter