Sponset
Gjør det grønne skiftet virkelig
Med innovative løsninger innen offshore, energi og maritim, har Westcon bygget seg en markedsledende posisjon som totalleverandør av bærekraftige ferger og skip.
Sponset
Lager fremtidens havfiskefartøy
Selvåg Seniors nye prosjekt vil kutte klimagassutslipp med 42 prosent.
Sponset
Grønn utvikling av havnæringene
Ocean Innovation Norsk Katapult Senter gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko.
Sponset
Samarbeider om et bærekraftig havrom
På Rubbestadneset i Bømlo kommune, ligger industriklyngen NMEC, bestående av 18 medlemsbedrifter. Sammen satser de på teknologiutvikling mot grønne energiløsninger. – Her samarbeider medlemsbedriftene om å levere tjenester innen skipsvedlikehold og modifikasjoner. De utnytter hverandres hands-on fagarbeider og ingeniørkompetanse gjennom egne og felles teknologiutviklingsprosjekter. Prosjektene retter seg mot et smartere og mer bærekraftig framtidens havrom, … Continued
Sponset
Satser på sameksistens i havrommet
Senter for hav og Arktis skal sammen med sentrale næringsaktører se på mulighetene for marine næringsparker.