Fremtidens havrom
Et avgjørende tiår for havet og planeten
Problemene i havet er store, men de kan løses. Nå er det på tide å slå seg sammen og være optimistisk om havets fremtidige rolle i en bærekraftig utvikling frem mot 2030.
Sponset
Setter seil for fremtiden
Når seilskipet Statsraad Lehmkhul legger ut på jordomseilingen One Ocean Expedition i august, er Universitetet i Bergen en sentral samarbeidspartner. Universitetet skal blant annet ta med 90 studenter på Stillehavsseilas.
Sponset
Igangsetter prosjektet «HyAqua» for å realisere nullutslipp
Gjennom grønn drift og innovativt samarbeid skal Ocean Hyway Cluster bevare den verdensledende posisjonen i utviklingen av nullutslipp i fiskeri- og havbrukssektoren.
Sponset
Ny design gir en mer bærekraftig oppdrettsbransje
Havet dekker 70 prosent av jordas overflate. Likevel kommer bare to prosent av maten vi spiser fra havet. Skal vi klare å dekke matbehovet til alle menneskene på jorden fremover, må vi øke veksten i havbruket. Dette må skje på en bærekraftig måte, og vi må ta i bruk nye områder. GM Aqua Design er … Continued
Sponset
Satser på sameksistens i havrommet
Senter for hav og Arktis skal sammen med sentrale næringsaktører se på mulighetene for marine næringsparker.