Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Snarveien fra idé til marked
Sponset

Med et katapult-prosjekt kan bedriften redusere sin økonomiske og teknologiske risiko, øke kunnskapen i bedriften, og raskere ta steget fra idè til marked. Det er oftest en viktig suksessfaktor når produkter, tjenester og prosesser skal industrialiseres.

Norsk katapult skal bidra til økt verdiskaping i Norge. Dette skal gjøres ved å utvikle relevante tjenester i regi av katapult-sentrene. Hvert katapult-senter er et samarbeid mellom ledende bedrifter og institutter som tilbyr testfasiliteter og kompetanse. Siva forvalter ordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, og i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

I katapult-sentrene kan store og små bedrifter over hele landet, og i de fleste bransjer få:

  • Tilgang til internasjonalt ledende test-infrastruktur og kompetanse.
  • Hjelp til å utvikle, teste og simulere både produkter, tjenester og prosesser.
  • En partner for å bygge nødvendig kompetanse i bedriften.
  • Et tilpasset tilbud, enten det er noen timers møte for nødvendige avklaringer, problemløsing i workshops, mindre tester i labskala eller lengre innovasjonsløp

Fem katapult-sentre er med i ordningen Norsk katapult

Manufacturing Technology

Behov for å utvikle, teste eller simulere avansert produksjonsteknologi? Vi tilbyr testfasiliteter og kompetanse gjennom våre syv minifabrikker. mtnc.no

Future Materials

Behov for utvikle, teste eller simulere bærekraftige materialer og prosesser? Vi har fysiske testsentre hos Elkem Technology, ReSiTec, Norner og Mechatronics Innovation Lab (MIL), og tilbyr tjenester langs hele verdikjeden fra materialnivå til ferdig formet produkt. futurematerials.no

Sustainable Energy

Behov for å utvikle, teste eller simulere bærekraftige løsninger for produksjon, distribusjon, lagring, eller styring av energi? Vi tilbyr kompetanse og testfasiliteter til lands, til havs og på skip. sustainableenergy.no

Digicat

Behov for virtuell prototyping eller digitale tvillinger av fremtidens produkter, løsninger eller tjenester? Vi tilbyr verktøy, kompetanse og metodikk. Her kan du utvikle, teste og simulere raskere, mer effektivt og med mindre risiko enn i den fysiske verden. digicat.no

Ocean Innovation

Behov for å utvikle, teste eller simulere teknologier for havnæringen? Vi tilbyr testfasiliteter og kompetanse på design, bygging og testing av fysiske og virtuelle prototyper. Du får hjelp til hele utviklingsløpet fra idè til ferdig produkt.

Les mer om Ocean Innovation her.

Next article