Fremtidens havrom
Norge er ledende på å bygge miljøvennlig
FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) har vedtatt at klimagassutslippene fra skipsfarten skal kuttes drastisk. Totalutslippene skal reduseres med 50 prosent innen 2050.