Sponset
Innovativt produkt for fremtidens oppdrettsnæring
For å øke fiskeproduksjonen og ivareta god fiskevelferd, må vi finne løsninger på utfordringene med rømming, lus og overforbruk av medisin og fôr. Det nye, bærekraftige og kostnadseffektive produktet Marine Donut, løser disse problemene.   Bluegreen er et kompetansemiljø med ledende internasjonal ekspertise på termoplast, et gjenvinnbart materiale som egner seg i mange ulike settinger … Continued
Innovasjon i havrommet
Kunnskap først – gevinst etterpå
– Først skrive opp, og så tenke nøye over saken, sa politimester Bastian. Og det var jo ikke så dumt – ellers risikerte han å bli spist av en løve. Ofte er det viktig å vite hva man driver med før man setter i gang med jobben. Ikke minst gjelder det den virksomheten vi driver … Continued