Tubenot
Lakselus
Inntil 80 prosent lusereduksjon med tubenot
Tubenot er en ny type teknologi som danner en fysisk barriere mellom oppdrettslaks og lakselus. Konseptet er utviklet av Egersund Net i samarbeid med Havforskningsinsituttet og Bremnes Seashore.
Fremtidens havrom
Teknologi for et grønnere havrom
Internasjonal skipsfart står for to til tre prosent av de globale klimagassutslippene – innen 2050 skal denne andelen halveres. Skipsfarten må og skal bli grønnere. Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) og andre i norsk leverandørindustri leverer teknologien. Den norske maritime klyngen er i verdensklasse. Nå fronter norske aktører utviklingen av en mer bærekraftig skipsfart. Utslippene fra internasjonal … Fortsetter