vinterfiske
Sponset
Rekordverdier under vinterens torskefiske
Førstehåndsverdien av torsk under vinterfisket har aldri vært høyere enn i år. I april fikk vi imidlertid en korreksjon i torskeprisen på grunn av koronapandemien. Det senket inntektene til flåten og har skapt utfordringer for aktørene med torsk på lager. Tall fra Norges Råfisklag viser at førstehåndsverdien av torsk under vinterfisket aldri har vært høyere … Continued
Fremtidens havrom
Nytt kompetanseprogram, Seafood Next
Mange av sjømatnæringens ferskeste ansatte ønsker seg mer innsikt i hvordan bransjen fungerer. NCE Seafood Innovations bidrag er et helt nytt kompetanseprogram ved navn «Seafood Next».