Skip to main content
Sponset

Kjønnssortering av laks – grønn teknologi for oppdrettsbransjen

I et hel-trøndersk samarbeid utvikles det ny havbruksteknologi for oppdrettsbransjen. I fronten av prosjektet står selskapet Greenfox Marine AS for økt produksjon og bedring av fiskevelferden. Greenfox Marine har i det siste utviklet et system for automatisk kjønnssortering av laksesmolt. Dette erstatter dagens manuelle arbeid på stamfiskanlegg og muliggjør anvendelse av denne teknologien for de … Continued
Fiskeri og havbruk

Lukkede oppdrettsløsninger i sjø er en forutsetning for produksjonsvekst

Havbruksnæringen står overfor flere større utfordringer knyttet til å sikre en mer bærekraftig vekst og forvaltning som ivaretar miljø og fiskevelferd. Nøkkeltall for næringen viser at eksisterende åpne produksjonsplattformer ikke kan understøtte den nasjonale ambisjonen til bærekraftig vekst fremover. De siste årene har norsk oppdrettsnæring sakket akterut både i forhold til biologisk prestasjon, konkurransekraft og … Continued