Tubenot
Lakselus
Inntil 80 prosent lusereduksjon med tubenot
Tubenot er en ny type teknologi som danner en fysisk barriere mellom oppdrettslaks og lakselus. Konseptet er utviklet av Egersund Net i samarbeid med Havforskningsinsituttet og Bremnes Seashore.