Fremtidens havrom
Norge er ledende på å bygge miljøvennlig
FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) har vedtatt at klimagassutslippene fra skipsfarten skal kuttes drastisk. Totalutslippene skal reduseres med 50 prosent innen 2050. Av: Eirik Knutsen Skipsfart er en betydningsfull og positiv bidragsyter til bærekraftig utvikling, men også i skipsfarten må tiltak gjøres for at utslipp skal minimeres. – I Norge ligger vi meget godt an i arbeidet … Continued