Innovasjon i havrommet
Kunnskap først – gevinst etterpå
– Først skrive opp, og så tenke nøye over saken, sa politimester Bastian. Og det var jo ikke så dumt – ellers risikerte han å bli spist av en løve. Ofte er det viktig å vite hva man driver med før man setter i gang med jobben. Ikke minst gjelder det den virksomheten vi driver … Continued
Sponset
Viktig å beskytte sine immaterielle verdier
Mener det er viktig for norske bedrifter i havbruksnæringen å beskytte sine utviklinger og gjøre seg kjent med patentlandskapet for å verne om bedriftens immaterielle verdier.