Skip to main content
Home » Fiskeri og havbruk » Kjønnssortering av laks – grønn teknologi for oppdrettsbransjen
Sponset

I et hel-trøndersk samarbeid utvikles det ny havbruksteknologi for oppdrettsbransjen. I fronten av prosjektet står selskapet Greenfox Marine AS for økt produksjon og bedring av fiskevelferden.

Greenfox Marine har i det siste utviklet et system for automatisk kjønnssortering av laksesmolt. Dette erstatter dagens manuelle arbeid på stamfiskanlegg og muliggjør anvendelse av denne teknologien for de store volumene på settefiskanlegg som vil bidra til å optimalisere produksjonen på eksisterende anlegg, og øke produksjonen med mindre ressursbruk.

– Vår løsning er et eksempel på at ny grønn teknologi kan skape økt bærekraft og gi større nytteverdi for hele bransjen, sier daglig leder, Erling Aspen.

Erling Aspen

Daglig leder, Greenfox Marine

Løsningen er en maskin som kjønnssorterer fisk fra 35 til 150 gram med høy hastighet. Første steg er en frittstående maskin med en kapasitet på 3500 fisk i timen som betjenes av kun en person.

En smart lokalisering

Oppdrettsnæringen spiller en viktig rolle i Trøndelag, poengterer COO og prosjektleder, Halvard Andresen. 

– De store oppdrettsaktørene finnes her, og i samhandling med et kraftig teknologimiljø gir dette oss tilgang på god kompetanse samtidig som vi kan forsyne oss godt der vi sitter midt i grøtfatet sammen med kundene våre, sier han.

Halvard Andresen

COO og prosjektleder, Greenfox Marine

Andresen er gründer og tidligere eier av Maskon AS, i dag kalt Skala Maskon. Det er også dette selskapet som i dag bidrar med teknisk kompetanse som trengs for å sikre produkter med robusthet og god kvalitet innen automasjon og mekanikk. 

– Vi jobber nå sammen med Skala Maskon for å integrere vår løsning for kjønnsbestemmelse av fisk inn i deres vaksinemaskin, sier Aspen.

Her skal vi oppnå samme hastighet som de har, noe som betyr at selskapene sammen vil kjønnsbestemme og vaksinere opp mot 40 000 fisk i timen. Dette skjer i kombinasjon med Greenfox sitt industrielle styringssystem med bruk av kunstig intelligens og ultralyd-utstyr fra Aurotech Ultrasound som gründeren Roger Gullikstad var med å etablerte og utviklet.

Hvordan bruker dere kunstig intelligens?

– Vi skanner fisken med ultralyd som frembringer et høyoppløselig bilde. Kunstig intelligens brukes i tolkningen av bildet og vurderer om det er sannsynlig for at det representerer en hannfisk eller en hunnfisk. Dette gir oss en score som gjør det enklere å sortere. I de seneste testene har vi oppnådd over 95 prosent sikker kjønnsbestemmelse, forklarer CMO, Yngve Fuglem.

Yngve Fuglem

CMO, Greenfox Marine

Aspen legger til: – Dermed er dette er et hel-trøndersk trekantsamarbeid med verdensledende teknologi, sier han.

Gir positive resultater for næringen

Prosjektet har hentet inspirasjon fra Chile der det i flere år har foregått kjønnssortering av 50 prosent av oppdrettslaksen som settes ut i sjøen. Dette har vist seg å gi gode resultater i produksjonen, hvor man uttaler at man har fått åtte prosent tilvekst på hunnfisk og 15 prosent på hannfisk. 

I et samarbeid mellom NTNU, AquaGen, Sisomar og Eidsfjord Sjøfarm AS, er det også gjennomført et lignende prosjekt i Norge, der man fulgte 200 000 hannfisk, 200 000 hunnfisk og en gruppe på 200 000 mixet kjønn i separate merder.

– Undersøkelsen kan bekrefte at både hunnfisken og hannfisken viste en vesentlig økning i vekst og en høyere slaktevekt etter at de ble skilt fra hverandre, sier Fuglem. Han har de siste ni årene jobbet med automasjonsløsninger i tett samarbeid med designere og produktutviklere innenfor havbruksnæringen.

Han tilføyer at dette har resultert i bedre fiskevelferd gjennom redusert dødelighet og færre sår og skader på fisken. Bruken av denne nye teknologien bidrar også til at fisken vokser jevnere, noe som gir et bedre produksjonsunderlag for prosessen fra smolt til ferdig foredlet fisk.

Gjenbruk av eksisterende anlegg

I prosjektet benytter de muligheten til å optimalisere produksjonen i eksisterende anlegg, og dette gir umiddelbart positive ringvirkninger.

– Bransjen har poengtert sterkt og klart for oss i prosjektet at de er opptatt av bedre utnyttelse av eksisterende anlegg siden det nå er meget vanskelig å få flere nye konsesjoner innover i fjordarmene, sier Andresen.

Ett alternativ er å flytte produksjonen på land. Dette vil medføre betydelig merkostnader. Kjønnsseparering av fisken ute i sjøen vil gjennom den økte tilveksten nettopp bidra til en høyere produksjon hos eksisterende anlegg.

– Det er stor oppmerksomhet rundt alle mulige tiltak som kan utnytte eksisterende anlegg bedre. Vi kan oppsummere med å uttrykke at vårt bidrag vil sørge for at dødeligheten reduseres og at fisken vokser raskere, noe som igjen fører til at vi får en totalt bedre fiskehelse. Alt i alt viser dette at virksomheten vår både er politisk korrekt og har stor nytte for næringen.

Les mer på greenfoxmarine.no.

Av Julie Malvik

Next article