Skip to main content
Home » Fiskeri og havbruk » Slik gjør vi fôret vårt klimavennlig
Fiskeri og havbruk

Slik gjør vi fôret vårt klimavennlig

Mari Sundli Tveit, Direktør for Noregs forskingsråd. Foto: Thomas Keilman

Maten vi spiser er viktig for å nå klimamålene. Vi må spise mat som gir mindre klimagassutslipp. Vi må derfor snu hver stein for å redusere klimagassutslipp fra både hva vi spiser, og hva husdyra våre spiser. Klimagassutslipp til fôrproduksjon er derfor viktig. Fôr til både husdyr på land og laks må reduseres, både klimagassutslippene fra produksjon og distribusjon av fôret som vi gir til laks og husdyr.

Det er satt i gang arbeid med å lage et «samfunnsoppdrag». Dette er en særlig sterk satsing der myndigheter, næringslivet og organisasjoner samarbeider for å nå et felles, avgrenset mål. Ideen er hentet internasjonalt, men tilpasset norske forhold. EU har flere slike samfunnsoppdrag om hav og ferskvann, om jordhelse, om klimatilpasning, klimasmarte byer og om kreft. I Norge har Regjeringen prioritert to samfunnsoppdrag. Det ene er bærekraftig fôr og det andre er inkludering av barn og unge i utdanning, og samfunns- og arbeidsliv.

Stort potensial

Bærekraftig fôr omfatter mye og det er svært store kvanta. Bærekraftig fôr handler om utvikling av nye foringredienser, matprodusenter, distribusjonsleddet og forbrukermarkedet. Det skal også være økonomisk bærekraftig. Det er et stort potensial for at en mer klimasmart bærekraftig fôrproduksjon,  transport og distribusjon av fôret vil redusere klimagassutslipp. I tillegg til klimagassutslipp omfatter bærekraftig fôr også selvberging av mat og lokalt næringsliv. Vi importerer i dag store mengder soya for å produsere fôr, men finnes det lokale løsninger som er mer miljøvennlige og bidrar til matvaresikkerhet? Finnes det andre kilder enn soya, som for eksempel alger, insekter, tang og bark som fôringredienser? Hva skal til av teknologi, kunnskap og marked for det skal lykkes?

Samfunnsoppdrag om bærekraftig fôr

Forskningen om fôr har gitt mye ny kunnskap, men kunnskapen må tas i bruk til en fornuftig kostnad slik at bønder og fiskeoppdrettere kan ta nytt bærekraftig fôr i bruk. Dette omfatter også bedriftene som produserer fôr og at kundene – altså vi som spiser maten – ønsker å kjøpe maten til en pris vi kan betale for.

Samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr har som mål at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutslippene i matsystemene.

Forskningsrådet leder et forarbeide med å utvikle dette samfunnsoppdraget på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Dette er et samarbeid mellom myndigheter, næringsaktører og kunnskapsinstitusjoner. Før jul vil regjeringen få anbefalinger fra dette forarbeidet om hvordan samfunnsoppdraget bør legges opp. Vi må samordne alle gode krefter for å lykkes, og vi ser frem til å høre hva din bedrift kan bidra med.

Next article