Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Ekspertene svarer: Hvordan bidrar konferansen deres til innovasjon?
Innovasjon i havrommet

Ekspertene svarer: Hvordan bidrar konferansen deres til innovasjon?

Foto: NOR-SHIPPING og OTD ENERGY

OTD Energy 2021 og Nor-Shipping 2022 er to store konferenser som samler de respektive bransjene. Begge har stort fokus på bærekraftig utvikling.

Torbjørn Olufsen

Daglig leder, OTD Energy

1. Hvilke temaer blir sentrale på årets konferanser og seminar? 

Hovedtema for årets OTD Energy er «Forretningsmuligheter innen energi, teknologi og bærekraft». Vi skal gjennomføre over 70 ulike foredrag og presentasjoner under årets messe. Som tilhører vil man få inngående og oppdatert kunnskap om aktuelle temaer som berører bla. marked, offshore, innovasjon, digitalisering, Offshore Wind, fornybar energi og omstilling.

2. Hvilke utfordringer står bransjen deres overfor?

Omstillingen mot en mer bærekraftig energiproduksjon skjer nå, og det haster med å posisjonere for fremtiden. Bransjen må ha en plan for omstilling slik at man kan sikre en levedyktig industri selv med et kraftig fall i oljeproduksjon.

3. Hvordan bidrar konferansen deres til innovasjon?

Som Norges største årlige møteplass for energibransjen, fremmer OTD Energy forretningsmuligheter og kunnskap i markedet. Vi gir rett og slett bedrifter en mulighet til å komme ‘’ut fra siloene’’ for å dele verdensledende kunnskap om energi, teknologi og bærekraft. Denne kunnskapsdelingen er det som skaper innovasjon, og som i sin tur er en forutsetning for en levedyktig og fremtidsrettet energibransje. 

Forretningsmuligheter innen energi, teknologi og bærekraft er temaene for OTD Energy 2021 i Stavanger. Besøk konferensen 20-21 oktober 2021.
Les mer her!

Sidsel Norvik

Commercial Director, Nor-Shipping

1. Hvilke temaer blir sentrale på årets konferanse?

Hovedtemaet for Nor-Shipping 2022 er #ACTION og bærekraft. Vi løfter frem de beste løsningene i bransjen, og deltakerne på messen får møte aktører som gjennom teknologi, kompetanse og partnerskap har gjort ord til handling.

2. Hvilke utfordringer står bransjen deres ovenfor?

Både vi og bransjen er opptatt av bærekraft og nye løsninger. Når befolkningen øker, øker også forbruk og energibehov. Samtidig må utslippene ned, og dermed er behovet nye løsninger stort. Mange av de nye løsningene ligger i havrommet, både over og under. Maritim næring er nøkkelen til å realisere det enorme potensialet til å kombinere utslippskutt og verdiskaping.

3. Hvordan bidrar konferansen deres til innovasjon?

På Nor-Shipping møtes ledende, globale aktører og start-ups for å se ny teknologi, dele innovative løsninger og lære av hverandre. Messen gir et unikt innblikk i morgendagens løsninger og muligheter til å treffe nye samarbeidspartnere. I tillegg handler topplederkonferansen, Ocean Leadership Conference, om hvordan nye og bærekraftige løsninger kan skape fremtidig suksess.

Nor-Shipping er en av verdens viktigste møteplasser for shippingbransjen og havnæringene. Nor-Shipping samler annet hvert år nærmere 50 000 delegater fra 85 land i Oslo og på Norges Varemesse på Lillestrøm.
Les mer her!

Next article