Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Satser stort på grønt hydrogen og oksygen til oppdrettsnæringen
Sponset

H2 Marine jobber for gode løsninger for utvinning av hydrogen og oksygen til land- og sjøbasert fiskeoppdrett. Målet er å skape en energistasjonkjede langs hele norskekysten. 

– H2 Marine jobber med utvikling av nullutslippsløsninger for oppdretts- og fiskerinæringen. Vår løsning utvinner grønt hydrogen ved hjelp av fornybar kraft og elektrolyse med oksygen og spillvarme som biprodukt, sier CTO i H2 Marine Tomas Fiksdal. 

Det grønne hydrogenet lagres på trykktanker slik at det kan brukes som nullutslippsdrivstoff til hydrogendrevne fartøy. Oksygenet og varmen utnyttes på landbaserte anlegg for settefisk og smolt.

Stort marked

– Utgangspunktet til H2 Marine er å bygge et nettverk av lokal produksjon av grønt hydrogen. På den måten kan fartøy bunkres i nærmiljøet, sier CEO i selskapet Øystein Farsund. 

En overgang fra dieseldrift til hydrogenelektrisk fremdrift vil kunne spare opptil 380 tonn CO2 per år per fartøy, og da er ikke transportbesparelsene for oksygen til landbasert settefisk tatt med i regnestykket. 

– Det ligger i overkant av 1 300 oppdrettsanlegg langs norskekysten, og hvert av disse anleggene har minst en båt. Det betyr at det er stort marked for hydrogen til denne typen fartøy, og vi ser for oss at det kan bli 100-140 slike hydrogen- og bukringshuber langs kysten. Vi ønsker å skape en kjede av energistasjoner langs hele norskekysten, sier han.

Les mer om H2 Marine her!

En rekkeviddeforlenger

Brukervennlighet er viktig, og da er det av stor betydning at fartøyene ikke må gå for langt for å bunkre. 

– Det å bruke hydrogendrevne fartøy må være like brukervennlig som det er å bunkre dieseldrevne fartøy i dag, sier Fiksdal. 

Det må også være effektivt å fylle hydrogen på tanken, og det er det. Med hydrogen er det mulig å flytte større mengder energi fra land til båt enn det tar å lade batteri, og på ti minutter er tanken fylt med nok hydrogen til fem dagers drift. 

– Hydrogen skal være en rekkeviddeforlenger. Fartøyene bruker batterielektrisk drivlinje i bunn, men de kan ikke kjøre så lange strekninger på kun strøm. De trenger derfor i tillegg en hydrogentank som energilager og en brenselcelle, som produserer elektrisitet av hydrogen, sier han.

Støtte til prosjektet

Fiksdal og Farsund forteller at troen på hydrogen blir stadig større. 

– For et par år siden opplevde vi at interessen og nysgjerrigheten rundt våre løsninger var stor, men troen i næringen på at det var realistisk å gjennomføre i nærmeste fremtid var mindre. De siste årene har imidlertid fokuset på nullutslipp blitt større, og det brukes mer penger på å utvikle gode løsninger, sier Farsund. 

H2 Marine har fått innvilget økonomisk støtte til sitt utviklingsprosjekt i flere omganger, og dette gir større spillerom til å utvikle prosjektet med å bygge landanlegg for produksjon og bunkring av hydrogen, i tillegg til at andre aktører kan utvikle hydrogenelektriske fartøy. 

– Dette er penger som forplikter, og det viser oss at myndighetene og bransjen har tro på prosjektet vårt, sier han.

Global ekspansjon

Og at man står overfor en stor omstilling i næringen er det ingen tvil om. 

– Tradisjonelt har fossil kraft stått for høye utslippstall, så vi har en jobb å gjøre. Det som er viktig er at de miljøvennlige løsningene man finner frem til er like brukervennlige og kostnadseffektive som de tradisjonelle løsningene. Først da vil de være aktuelle å bruke. Dette er en utfordring, men vi tror vi vil lykkes med det, sier Farsund. 

I Norge er altså H2 Marines ambisjoner å bygge ut 40-50 anlegg langs kysten, men de har ikke tenkt at det må stoppe der. 

– Det er ikke bare i Norge det er behov for gode løsninger, så vi tenker absolutt at en global ekspansjon er aktuelt, sier han.

Fakta

H2 Marine utvikler løsninger for utvinning av hydrogen til land- og sjøbasert fiskeoppdrett. Vår løsning utvinner hydrogen fra grønn energi med varme og oksygen som biprodukt.

Les mer her!

Av Katrine Andreassen

Next article