Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Calanus med navnendring – Når alle tenker stort, tenker vi lite
Sponset

Biomarinselskapet Calanus har en lang og god erfaring med å tilby forsiktig bearbeidede helsefremmede produkter for mennesker og spesialfor til oppdrettsbransjen. Ingrediensene har høy næringsverdi og unike funksjonelle egenskaper, og produksjonen er bærekraftig på alle måter, men når de frem til brukeren?

– Vi er trygge på at det vi gjør er rasjonelt og er bra for planeten, men vi har sett oss blind på det tekniske og hele gjengen er stort sett vitenskapelig utdannet. Nå ønsker vi å nå ut til folket, sier Head of Sales and Marketing Animal Nutrition, Hogne Abrahamsen.

1. juli skifter Calanus navn til Zooca. Utgangspunktet i det nye navnet er at Calanus er et zooplankton og ca kommer fra Calanus. Rebrandingen har vært en lang reise med mange runder internt forteller Hogne.

– Vi ønsker å bygge verdier og fornye det vi har bygget opp. Når alle tenker stort, så tenker vi smått, sier han.

Hogne Abrahamsen

Head of Sales and Marketing Animal Nutrition, Calanus

Hvem er Calanus?

Grunnen til at Abrahamsen sier at de tenker smått , skyldes en liten krabat på mindre enn tre millimeter. Krabaten er en art av hoppekreps, og er et dyreplankton som beiter på planteplankton og utgjør viktig føde for fiskeyngel. På latin heter den Calanus finmarchicus og på norsk; Raudåte.

Bedriften, som holder til i Tromsø, er banebrytende på bruken av dyreplanktonet, som er en av de mest tallrike dyreartene på planeten. Den har levetid på ett år og representerer den største høstbare biomassen på den nordlige halvkule. Ved å bruke sin egenutviklede teknologi har Calanus AS utviklet skånsomme og miljøvennlige bioraffinseringsprosesser for å produsere sine produkter, som inkluderer kosttilskuddet Calanus ®Oil og Calanus® Hydrolyzate, som nå vil selges under navnet Zooca. Produktene har  funksjonelle egenskaper og helsemessige fordeler for mennesker, husdyr i vann og kjæledyr.

ZoocaTM Calanus® Oil til folket

ZoocaTM Calanus® Oil er en ny og svært bioaktiv form av omega-3. ZoocaTM Calanus® Oils solide vitenskapelige dokumentasjon viser at den motvirker insulinresistens og andre fedmeinduserte metabolske forstyrrelser og viser en kraftig betennelsesdempende effekt. Nytt klinisk forsøk viser at daglig inntak av ZoocaTM Calanus® Oil gir forbedring av hjertefunksjon og insulinfølsomhet. I dag selges oljen på postordre og helsekost, men blir forhåpentligvis også å se i apotek fremover.

– Calanus eller Raudåte høstes svært skånsomt, og langt under grensen for påvirkning av bestanden og de arter som livnærer seg på den. Vi har et godt system i Norge med en sterk «føre var» tankegang. Høstingskvoten er under en hundredels promille av den årlige biomasse-tilveksten på 300 millioner tonn, som for å sammenligne tilsvarer det dobbelte av vekten på alt som befinner seg på  Manhattan i New York sier Abrahamsen.

100 mill ekstra kapital

Tidlig i juni kom det frem at Calanus har fått en ny investor i selskapet. Sjømatinvestoren Broodstock Capital, eid av Johan H. Andresen og døtrene, har valgt å kjøpe aksjer for 100 millioner kroner, og blir dermed største aksjonær.

Partner i Broodstock Capital, Pål Kristian Moe, sier følgende til Fiskeribladet etter investeringen; «Calanus er en pionèr når det kommer til innovativ og bærekraftisutnyttelse av biomarine ressurser og har potensial for å sette en ny standard for norsk biomarin næring, med foredling i verdensklasse.»

– Vi synes det er meget spennende med vår nye eier som kan tilføre oss både midler og kompetanse, sier Abrahamsen. Nå har vi midlene til å rebrande, oppskalere høstingen, og gire opp produksjonen i den toppmoderne fabrikken på Sortland, avslutter Abrahamsen fornøyd.

Tekst: Cathrine Naglestad

Next article