Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Store vekstambisjoner krever ny teknologi
Sponset

Det forventes en betydelig vekst i havnæringene i årene fremover. I Norge forventer vi en dobling av verdiskaping innen 2030. Det er mye aktivitet og mye spennende som skjer, både politisk og i næringen. Myndighetene jobber med nye anbefalinger og en ny strategi, som nå skal ut på høring. Samtidig jobber næringen med ny teknologi som kan imøtekomme den ønskede veksten.

Moreld Group har nylig etablert forretningsenheten; Moreld Aqua. Moreld Aqua vil lage løsninger for et fremtidig, bærekraftig havbruk. Dette skal de gjøre ved å utnytte Moreld-gruppens ekspertise innen energioptimalisering, marine operasjoner, prosjektledelse, digitalisering og prosessteknologi. for å utvikle og levere nye produkter og tjenester til markedet. Miljøet er ledet av fagpersoner med lang erfaring fra både olje- og gassektoren, samt oppdrettsnæringen.

– Vi jobber både inn mot tradisjonelt oppdrett og tradisjonell drift, men også mot eksponert drift, landbasert og nye teknologiske løsninger. Moreld Aqua satser tungt på produkter, men tilbyr også konsulenttjenester og engineering mot havnæringen, spesielt innen bærekraftige løsninger, sier Arne Vagle, teknologisjef i Moreld Aqua.

Arne Vagle

Teknologisjef i Moreld Aqua

– Med intern tilgang til konkurransedyktig teknologi innen offshore oppdrettsdesign, digitale løsninger (SCADA +), hybridbatterimoduler og RAS, kan Moreld Aqua tilby gode løsninger til våre kunder, sier han videre.

Moreld Aqua utvikler fremtidens løsninger for oppdrettsnæring:

GM Aqua Design er en innovativ og fleksibel modulær løsning for oppdrett i eksponerte områder. Designet, med patenterte løsninger utviklet av Global Maritime vil bidra til at industrien kan nå nye produksjonsarealer som ikke lar seg drifte med dagens teknologi.

SCADA+ ™ (Aqua) er Moreld’s digitale satsning inn mot næringen. Her bygger Moreld videre på eksisterende in-house kompetanse og erfaring med utprøvd teknologi for å kunne levere en uavhengig løsning til både landanlegg og oppdrett i sjø. SCADA+ kan visualisere operasjon og oppfølging av hele verdikjeden for oppdretter. Dashboardløsningene gir optimal oversikt over innsamlet data for sømløs integrasjon, kontroll og beslutningsstøtte.

SCADA+ ™ (Aqua) 

RAS Teknologi: Moreld Aqua vil levere ny teknologi med forbedret vannbehandling og monitorering som vil bidra til lavere energiforbruk og bedre kontroll på fiskehelse. Teknologien leveres som ferdig monterte og testede moduler i aluminium. Løsningen gir fleksibilitet i byggefase og drift.

Hybrid Battery Solutions: Kontainerbaserte og integrerte løsninger med kostnadseffektive batterimoduler sammenstilt med Moreld,s Energy Management System. Løsningen lar oppdretter monitore drivstofforbruk og fjernkontrollere enhetene for optimal drift og redusert utslipp.

Ingeniør og prosjektstøtte:

Moreld har en eksisterende portefølje opp mot oppdrettsnæringen og vil videre bygge opp denne kompetansen for å støtte industrien med ingeniør og prosjektstøtte. Selskapet har allerede supportert større og mindre aktører, blant annet Salmar med Ocean Farm 1.

Next article