Skip to main content
Home » Fiskeri og havbruk » Viktig å beskytte sine immaterielle verdier
Sponset

Mener det er viktig for norske bedrifter i havbruksnæringen å beskytte sine utviklinger og gjøre seg kjent med patentlandskapet for å verne om bedriftens immaterielle verdier.

Et patent gir eieren en enerett til et produkt eller en teknologi, og er innenfor havbruksnæringen like viktig og relevant som patentering i alle andre industrier der løsninger og produkter utvikles. Innen fiskeri og havbruk, som stadig blir en sterkere og mer fremtidsrettet næring, patenteres alt fra styringsutstyr innen elektronikk til merdteknologi og fiskefôr, og det er mange om fiskebenet.

– Havbruksnæringen rommer ikke bare merdteknologi, men mye annet som er knyttet til oppdrett. Spesielt mye fokus er det for tiden på bekjempelse av lakselus, lukkede merder, bærekraftig produksjon og offshoreteknologi. Om du velger å ikke patentere, er det i praksis rett frem for andre å kopiere deg. På samme måte som vi forsikrer bilen vår, huset vårt og helsen vår, er det veldig viktig å beskytte din innovative innsats og de verdiene du skaper, sier Trond Øvsttun, Partner og leder for patentavdelingen i Acapo.

Et bredt spekter av tjenester

Acapo er et av Norges ledende rådgivingsselskaper som hjelper sine kunder blant annet med beskyttelsesstrategier, utarbeidelse av patentsøknader og sikring av handlingsrom. I tillegg tilbyr bedriften juridisk rådgivning, og vedlikehold og håndheving av andre immaterielle verdier som design, varemerke og opphavsrett.

Trond Øvsttun

Partner og leder for patentavdelingen i Acapo

– En typisk kunde for oss er gjerne en mellomstor bedrift som vi hjelper med å styrke markedsposisjonen. Men det kan også være en liten oppstartsbedrift eller større internasjonale bedrifter som naturligvis må verne om sine verdier. Vi tilbyr tjenester innenfor hele immaterialretten, og har advokater og patentfullmektiger som jobber opp mot det norske og europeiske Patentstyret, sier Øvsttun, som selv også håndterer sine kunders patenter på internasjonalt plan.

Enkelt å overvåke

For at de norske bedriftene som opererer innenfor havbruksnæringen skal unngå en usikker rettslig situasjon med hensyn til sine produkter og tjenester, mener Øvsttun det er viktig at bedriftene gjør seg kjent med patentlandskapet, og at de er oppmerksomme på allerede registrerte rettigheter. Dermed kan det unngås mange konflikter.

– Patenter er enkelt søkbart i databaser, og det er lett å overvåke konkurrenter eller fagområder for egen vinning. Patentdatabaser er en verdifull kilde for teknisk informasjon som bedriftene absolutt bør utnytte til sin fordel. Slik vil man også unngå å bruke tid og penger på å utvikle noe som allerede eksisterer og i verste fall andre har enerett på, sier Øvsttun.

I dag sies det at mer enn 80 prosent av verdiene i en gjennomsnittlig bedrift består av immaterielle verdier. Det er med andre ord ikke lenger de materielle verdiene som driftsutstyr, bygninger, og lagerbeholdning som utgjør den største verdien i en bedrift, men for eksempel innovasjon og rettigheter, kunnskap og «know how».

Ikke gjør det selv

– Særlig innen akvakultur er det ganske mange som forsøker å skrive patentsøknader selv. Ofte havarerer søknaden underveis i prosessen helt, eller patentet ender med dårlig kvalitet slik at det ikke dekker den faktiske oppfinnelsen. Grunnen er ofte en dårlig beskrivelse av oppfinnelsen eller at omfanget i beskyttelsen blir for snevert. Hvis produktet eller teknologien allerede er offentliggjort eller solgt, er også muligheten for å rette opp slike feil ved å sende inn en bedre søknad gått tapt. Det er nesten tragisk å se at en egentlig god oppfinnelse ikke lar seg beskytte på grunn av slike feil, synes Øvsttun.

 – Derfor er det også lurt å bruke erfarne patentfullmektiger, som ikke bare vet hvordan man skal sno seg gjennom det spesielle patentspråket, men som også vet hvor fokuset skal og må ligge. Det er viktig å verne om produktet og innovasjonen på en så bred måte som mulig, dette gjør det vanskeligere for andre å komme seg rundt patentet. Vi kan hjelpe deg med å zoome ut og se på produktet på en helhetlig måte, nettopp for å sikre deg en best mulig markedsposisjon, avslutter han.

Next article