Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Løser havets problem og muligheter med data
Sponset

C4IR Ocean utvikler verdens største og mest inkluderende digitale infrastruktur for å tilgjengeliggjøre havdata og sikre et sunt og produktivt hav.

I løpet av det siste tiåret har det blitt utviklet mange gode enkeltstående digitale løsninger for den globale havproblematikken. Dog har disse løsningene til gode å kommunisere med hverandre, og i samsvar gjøre en forskjell. Derfor er det gjort tiltak for å samle de isolerte løsningene og dataen de genererer for å samvirke på en ny og innovativ måte. I front for denne utviklingen står det norske senteret C4IR Ocean, som sammen med partnere ønsker å bidra til å gjøre havet mer bærekraftig og produktivt.

— Et premiss for å forvalte havet er kunnskap og evnen til å forvalte kunnskapen på en riktig måte. Vi må hente ut mest mulig verdi med minst mulig miljøfotavtrykk, og for å kunne gjøre det er vi avhengig av data. I dag er denne dataen dessverre gjemt i diverse siloer rundt omkring i verden, som ikke snakker med hverandre, sier Bjørn Tore Markussen, administrerende direktør i C4IR Ocean.

— Vi vet at om vi klarer å koble sammen disse datakildene og tilgjengeliggjøre dem på en bedre måte vil vi være i stand til å gi myndigheter, forskning og beslutningstakere innenfor industrien et bedre grunnlag for å ta kloke beslutninger og bygge bedre digitale løsninger for havets beste, fortsetter han.

Fjerner barrierer for anvendelse av moderne teknologi

C4IR Ocean, eller Center for the Fourth Industrial Revolution, er en uavhengig stiftelse, etablert av Aker gruppen og World Economic Forum (WEF), og er ett av 13 globale sentre. Senteret i Norge er det eneste senteret som er gitt et globalt mandat, og også det eneste som er gitt et tematisk innhold – å etablere bærekraftige løsninger for havet.

— Vi er også det eneste senteret som tilbyr en digital infrastruktur vi kaller havdataplattformen for å utvikle løsninger. Plattformen er bygget på Cognites teknologi som allerede i dag er i bruk på norsk sokkel Vi gir ikke bare anbefalinger, der andre havinitiativ er tenke-tanker, er vi en gjøre-tank. Vi jobber for å fjerne barrierer for anvendelsen av moderne teknologi knyttet til det som ofte blir kalt den fjerde industrielle revolusjonen, sier Markussen.

— Senteret ble etablert for halvannet år siden, og har i dag 16 partnere fra hele verden. Vi har syv pågående prosjekter, og er et hurtig voksende økosystem som jobber med å sette opp prosjekter og frigjøre data som skal bidra til et mer bærekraftig og produktivt hav, legger han til.

Tre fokusområder

Markussen forteller at senteret har definert tre fokusområder. De skal sette opp prosjekter som skal bidra til reduserte utslipp, bidra til å redusere overfiske, samt bidra til å redusere plast i havet.

— Sammen med våre samarbeidspartnere definerer vi prosjekter som dekker én av de tre problemstillingene. Vi ønsker å utvikle løsninger med våre partnere som kan skaleres globalt samtidig som det leverer verdi lokalt. Aker BP, en partner av senteret, har eksempelvis satt i gang et prosjekt som skal utvikle neste generasjons utslipps-overvåking til havet. De utvikler en applikasjon på toppen av havdataplattformen vår som skal måle og rapportere utslipp i sanntid for å imøtekomme fremtidens krav til åpenhet og transparens. Samtidig vil applikasjonene være et mer effektivt verktøy for industrien til å både måle og bidra til reduserte utslipp.

— De ønsker sågar å tilgjengeliggjøre både data og applikasjonen for andre aktører som ønsker å benytte eller bygge andre applikasjoner på toppen av denne. På så måte kan vi i fremtiden koble sammen aktører på en langt bedre måte enn vi gjør i dag, og kartlegge data for utslipp på en mer hensiktsmessig måte – alt for havets beste, fortsetter han.

C4IR Ocean har lastet opp data fra 220.000 forskningstokt tilbake fra 1890 og redusert tiden det tar å få tilgang til dataene fra dager til sekunder. Ilustrasjon: C4IR Ocean

Bruk av data for å løse problemer med overfiske

Markussen fremlegger også et annet eksempel på hvordan senteret sammen med partnere kan utføre prosjekter som vil bidra til å løse problemer knyttet til overfiske:

— Vi samarbeider med verdens største aktør for overvåking av overfiske. Global Fishing Watch kartlegger hundre tusenvis av skip basert på data de mottar fra satellitter, og rapporterer der de tror overfiske kan finne sted.

— I høst avdekket de og rapporterte om kinesiske trålere som befant seg sør for Galapagosøyene, innenfor et regulert område. Fremover vil de kombinere denne type sanntidsdata med høykvalitetsdata fra vår havdataplattform, som allerede har lastet opp data fra 220.000 globale forskingstokt siden 1890, og trene deres maskinlæringsalgoritmer slik at de i fremtiden er i stand til predikere steder der overfiske kan forekomme før det faktisk skjer, forklarer Markussen.

Ønsker flere partnere

Senteret har i nyere tid fått Microsoft med seg som partner, noe Markussen er svært begeistret over. Nå ønsker han flere partnere, slik at de sammen kan jobbe for å fremme havets helse og havøkonomiene.

— Vi er her for store selskaper, men også for de små og mellomstore aktørene. At Microsoft har valgt å samarbeide med oss og samtidig inkludere oss som en nøkkelspiller i deres satsning på bærekraft ser vi på som en stor anerkjennelse. Vi ønsker å jobbe med de som deler vår visjon og vårt formål, noe Microsoft gjør. Man må tro på, og ønske å bidra for å gjøre havet mer bærekraftig, og vi ser nå etter flere partnere som brenner for denne visjonen, avslutter han.

Av: Andreas Aguilera Myrvold, [email protected]

Next article