Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » – Plast er en av de nyttigste oppfinnelser vi har gjort
Innovasjon i havrommet

– Plast er en av de nyttigste oppfinnelser vi har gjort

Tekst: Julie Malvik Foto: iStock

Vi lever i et bruk-og-kast-samfunn, hvor dagens forbruk er større enn kloden kan tåle. Dette er ikke bærekraftig og har negative konsekvenser for både mennesker og omgivelser.

– Vi trenger to til tre jordkloder hvis alle mennesker på jorda skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig nordmann i dag, sier kompetanseleverandør Thor Kamfjord i selskapet Norner, som forsker på plastbearbeiding.

Målet er en sirkulær økonomi for emballasje, som kan bidra til mindre plastforsøpling.

– Vi ønsker et forbedret ressursbruk, sier Kamfjord.

Vestlig plastindustri øker nå også oppmerksomheten mot å hjelpe andre med forbedringer, renseteknologi og gjenvinning.

Kutt i miljøsvinn

I Norge kaster vi hvert år 350.000 tonn mat, som er nok til å mette nesten 800.000 mennesker. I verden kastes en tredjedel av all matproduksjon. Dette er ikke bærekraftig, verken økonomisk, miljømessig eller av mer direkte etiske årsaker.

– All forskning viser at jo lenger vi klarer å bevare matens kvalitet, jo mer av den vil ende opp på bordet for å bli spist. Mat som blir dårlig på en eller annen måte kastes. Den beste måten å øke holdbarhet og kvalitet på, er ved å behandle maten optimalt fra innhøsting til lagring og innpakking før den går til utsalgsstedene, sier markedsansvarlig i Norner, Ole Jan Myhre.

I Norge har vi relativt lite svinn i verdikjeden mellom bonde og butikk. Det meste av svinnet skjer hos forbrukerne som ender opp med å kaste mye overflødig mat.

– Matsvinnet i andre deler av verden skjer hovedsakelig i kjeden mellom bonde og utsalg. Vår «vestlige» måte å behandle og pakke maten på er med andre ord mye mer bærekraftig og vil sikkert også tas i bruk i resten av verden. Dette vil føre til kraftig økning av plastforbruket som en del av den ventede velstandsutviklingen.

Et luksusproblem

Ifølge Myhre er det en sammenheng mellom velstand og økt plastforbruk. Dette er fordi det er økonomisk smart og ressurssparende, og kan gjennomføres uten store kostnader.

– Vi vet at vi må ta bedre vare på alle ressursene som benyttes i samfunnet og gjenvinne mest mulig av materialene som inngår. Denne økende bruken av plast som igjen fører til store avfallsmengder vil gi store nye utfordringer for innsamling, transport, avfallshåndtering, sortering og gjenvinning. Dessverre øker forbruket og velstanden fortere enn landene klarer å håndtere avfallet, forklarer Myhre.

Plast krever mindre energi

– Vårt utgangspunkt er at plast er en av de nyttigste oppfinnelser vi har gjort, sier Myhre.

Det kreves mindre energi og gir mindre CO2 utslipp for å lage plast enn alternative materialer, og den har mye lavere vekt.

– Den kan transporteres mer effektiv og med mindre forbruk av drivstoff, samtidig som den kan ha bedre holdbarhet enn glass, sement og metall for mange anvendelser.

Ved å bruke plast kan man for flere anvendelser spare mellom to til ti ganger energimengden sammenlignet med andre produkter for samme funksjonen.

– Dette er smart, avslutter Myhre.

Next article