Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Nytt kompetanseprogram, Seafood Next
Innovasjon i havrommet

Nytt kompetanseprogram, Seafood Next

Mange av sjømatnæringens ferskeste ansatte ønsker seg mer innsikt i hvordan bransjen fungerer. NCE Seafood Innovations bidrag er et helt nytt  kompetanseprogram ved navn «Seafood Next».

I 2016 startet klyngen opp Seafood Trainee, Norges første traineeprogram for sjømatnæringen, og har allerede rukket å etablere seg som en anerkjent merkevare innad i bransjen.

– Dette programmet har vært en stor suksess, og har hjulpet bedriftene å tiltrekke seg ungt talent og impulser. Seafood Next er delvis basert på det grunnlaget vi la der, sier Benedicte Skogen, Competence Manager i NCE Seafood Innovation.

Bistår nyansatte

Mens Seafood Trainee sikter mot å gjøre næringen attraktiv og tiltrekke seg de beste nyutdannede, skal Seafood Next bygge kompetansen til dem som er nyansatte i bransjen.

– Seafood Next er et internasjonalt kompetanseprogram for nyansatte i næringen. Målet er å lære kandidatene om hele verdikjeden innen fiskeri- og sjømatnæringen, samt førende trender innen bransjen, sier Benedicte.  

Bedrifter som hadde deltatt i Seafood Trainee, signaliserte at de hadde behov for opplæringsprogram for nyansatte.

– Vi avdekket også at det er et generelt stort behov for å lære mer om næringen, både for etablerte selskaper, start-ups, kapitalaktører, og hos dem som jobber med forskning og utdanning, forklarer hun.

Gir godt utbytte

Første kull startet opplæringen i september 2020, og programmet strekker seg over ett år. Deltakerne møtes fire ganger til samlinger over tre dager. Seafood Next er åpent for alle som ønsker eller har behov for opplæring innen sjømatnæringen.

Nikolas Kallas, produktsjef i Aquabyte, er en av deltakerne på det første kullet. Han kom fra jobben som VP Product i StormGeo, som er en global leverandør av værvarslingstjenester. Han er utdannet Master i Informasjonsvitenskap ved UiB og har videreutdannelse fra Stanford-universitetet

– Invitasjonen til Seafood Next kom på et perfekt tidspunkt. Jeg har en relativt kort karriere i sjømatnæringen og har behov og ønske om å lære mest mulig. Gjennom programmet har jeg blant annet fått innsikt i utfordringene og mulighetene direkte fra de sentrale aktørene i sjømatnæringen, sier Nikolas.

Den første Seafood Next-samlingen ga Nikolas faglig input og mulighet til å bygge nettverk i bransjen.

– Dette er en kjempefin arena å være tilstede på. Her får man god innsikt i hvordan bransjen fungerer, samtidig som du får mulighet til å møte andre deltakere som gjerne har erfaring med flere av problemstillingene. Det er veldig nyttig, og læringskurven er bratt, forklarer han. 

Oppstart på nytt program

Det er stor interesse for programmet, så nytt kull starter opp 26. mai 2021. Dersom dette er interessant for deg, så ikke nøl med å ta kontakt med meg, sier Benedicte Skogen

Kontakt:

Benedicte Skogen / [email protected] / Tlf. 906 299 56

Av Benedicte Skogen, Competence Manager – The Seafood Innovation Cluster

Next article