Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Et avgjørende tiår for havet og planeten
Innovasjon i havrommet

Et avgjørende tiår for havet og planeten

Foto: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

Problemene i havet er store, men de kan løses. Nå er det på tide å slå seg sammen og være optimistisk om havets fremtidige rolle i en bærekraftig utvikling frem mot 2030.

2021 er det første året i FNs havforskningstiår. Visjonen til havtiåret er å fremskaffe vitenskapen vi trenger for havet vi ønsker for fremtiden. Ved å bruke kunnskapen vi skaffer oss til å snu utviklingen for det marine økosystemet, kan vi oppnå store gevinster for hele kloden.

Havpanelet

Det internasjonale Havpanelet, ledet av Erna Solberg sammen med 13 andre stats- og regjeringsledere, har gitt noen pekepinner om hva som er mulig. Etter to til tre år med kunnskapsinnsamling og diskusjoner lanserte Havpanelet sine konklusjoner i desember 2020. Landene forpliktet seg til å oppnå en bærekraftig forvaltning av 100 prosent av sine havområder, med mål om å oppnå både effektiv beskyttelse, bærekraftig produksjon og rettferdig velstand.

FNs bærekraftmål

En slik 100 %-tilnærming, støttet av forskning og data, kan bidra til å oppfylle FNs bærekraftmål nummer 14 om livet i havet. Men havet og den blå økonomien kan også gi viktige bidrag mot de andre bærekraftmålene.

Ikke minst kan havet hjelpe med å mette en voksende verdensbefolkning. Det forutsetter at maten er trygg, og at den er bærekraftig produsert. Ved å forhindre overfiske, kartlegge bestander og bevare produktive økosystemer i havet kan vi høste mer fra fiskeriene over tid. Oppdrett har et betydelig potensial for vekst gjennom bruk av ny teknologi og nye arter.

Havdata har en viktig rolle i å støtte en slik utvikling. Ved å samle og tilrettelegge data om bestander, fiskeri, utslipp, klima og miljøtilstand i havet er det mulig å planlegge for en utvikling av flere havnæringer som er bærekraftig både økonomisk, sosialt og miljømessig.

Et avgjørende tiår for havet

Data og sjømat er noen av satsningsområdene for Norges bidrag til havtiåret, utpekt av en bredt sammensatt ekspertgruppe under ledelse av Norges forskningsråd. Norge er langt fremme på havforskning og -forvaltning, og bidrar betydelig internasjonalt.

Etter å ha vært aktiv innen havforskning i mer enn 30 år, har jeg sett hvordan menneskelige aktiviteter har hatt en stadig større negativ innflytelse på havøkosystemet. Problemets globale skala er skremmende. Det har vært mange grunner til å bli pessimistisk om fremtiden.

På dette tidspunktet, mens vi begynner å planlegge for gjenoppbyggingen etter Covid-19-pandemien, er vi i et avgjørende øyeblikk for peke ut en ny og bedre kurs. Vi kan ikke la mulighetene som identifiseres og muliggjøres av Havpanelet og Havtiåret passere. Dette er et avgjørende tiår for havet og planeten. Nå trenger vi alle om bord.

Av Peter Haugan, programleder, Havforskningsinstituttet

Next article