Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Setter seil for fremtiden
Sponset

Når seilskipet Statsraad Lehmkhul legger ut på jordomseilingen One Ocean Expedition i august, er Universitetet i Bergen en sentral samarbeidspartner. Universitetet skal blant annet ta med 90 studenter på Stillehavsseilas.

One Ocean Expedition er navnet på jordomseilingen som seilskipet Statsraad Lehmkuhl legger ut på i august 2021. Skipet skal besøke 36 havner over hele kloden, og seile over 55.000 nautiske mil.

Som en del av FNs havforskningstiår skal Statsraad Lehmkuhl fungere både som et forskningsfartøy og opplæringsarena. På ekspedisjonen vil studenter og forskere foreta kontinuerlige målinger av blant annet havtemperatur, karbon og plast i havet.

Universitetet i Bergen er en av partnerne til seilasen, og i løpet av fire måneder sommeren 2022 skal UiB ta med seg 90 studenter på en eventyrlig seilas over Stillehavet fra Valparaíso i Chile til stillehavsstaten Palau.

– Hvor ofte får man muligheten til å seile over Stillehavet og besøke reisemål som Tahiti, Cookøyene, Fiji, Salomonøyene og Palau? Dette er en fantastisk mulighet, sier en entusiastisk førsteamanuensis ved UiB, Katja Enberg.

Katja Engeberg

Førsteamanuensis ved UiB

Enberg skal være leder for UiBs fire måneder lange etappe i Stillehavet og ser frem til å ta med studenter om bord på skipet. Det nye emnet, SDG200, tar for seg kunnskap fra ulike fagdisipliner – noe som er helt avgjørende for å løse fremtidens utfordringer.

– Studentene skal lære hvilke muligheter som finnes for å løse bærekraftsutfordringene, og hvordan man jobber sammen på tvers av fagdisipliner for å finne slike løsninger. Tverrfaglighet er essensielt for å kunne løse bærekraftsutfordringer, og undervisning og læring i tverrfaglige grupper tvinger oss til å se på utfordringene fra forskjellige ståsted. Derfor er emnet åpent for alle studenter som har minst 60 studiepoeng, forteller hun.

Medseilere på skipet

Seilasen fra Valparaíso til Palau er på hele 12.000 nautiske mil (over 22 tusen kilometer). Underveis skal studentene være medseilere på skipet, og delta i oppgaver om bord på Statsraad Lehmkuhl. Ofte er skipet langt fra land, og studentene må derfor ha god helse (godkjent helseattest fra sjømannslege), og være mentalt forberedt til å være på et seilskip uten internett og mobildekning over lange tidsperioder. For eksempel er første etappe fra Valparaíso til Tahiti på hele 36 dager på sjøen uten å sette beina på land.

– Studentene blir delt opp i tre vaktlag, som hver jobber to ganger fire timer hver dag. Når man er på vakt, blir man tildelt konkrete oppgaver, som for eksempel stå til rors, stå bøyevakt, holde utkikk, være brannvakt eller byssevakt – og selvfølgelig heise opp, ta ned og justere seil! I de resterende 16 timer skal man studere, hvile og spise. Studentene sover i hengekøyer i felles sovesaler under dekk, forteller Enberg.

Stillehavsetappen sommeren 2022 er ikke det eneste UiB skal gjøre om bord på skipet. Allerede i november 2021 vil feltundervisning koblet opp mot UiBs bærekraftsemne SDG213 gjennomføres om bord på Statsraad Lehmkuhl.

– Da befinner skipet seg i Karibia og vil ha cirka 35 studenter og undervisere fra UiB, University of the West Indies og samarbeidsuniversitet i USA om bord. Toktet vil starte i Curaçao, med stop i Jamaica og avsluttes på Cuba hvor studentene går i land, sier UiB-professor Kerim Hestnes Nisancioglu.

Dette emnet vil fokusere på tverrfaglig prosjektarbeid i grupper på fire til seks studenter med emner relatert til hav og klima, med fokus på SDG-13 klimahandling.

Havforskning

Under hele seilasen skal det gjennomføres kontinuerlige målinger av havet. Datainnsamlingen og resultatene skal deles med omverdenen under hele ekspedisjonen, som kan følges av alle via internett.

Det er Havforskningsinstituttet som koordinerer overvåkningsprogrammet, og i tillegg til Universitetet i Bergen, består gruppen av partnere fra Høgskulen på Vestlandet, NORCE, Kongsberg Maritime og Meteorologisk institutt.

Plankton, karbon, bølgehøyder, temperatur og salt er noe av det som skal måles på verdenshavene.

– Gjennom seilasen skal vi skape oppmerksomhet og dele kunnskap om havets sentrale rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv. Å være en del av One Ocean Expedition er noe vi er stolte av ved Universitetet i Bergen, sier marin dekan Nils Gunnar Kvamstø.

En rekke kommersielle og offentlige aktører er med som samarbeidspartnere til jordomseilingen som starter i Arendal 20. august 2021. Da legger skipet kurs mot La Coruña i Spania som er første havnestopp. Jordomseilingen vil vare i om lag 18 måneder, før Statsraad Lehmkuhl omsider kommer hjem til Bergen 15. april 2023.

– Vi er veldig takknemlige for å ha fått UiB om bord på One Ocean Expedition, de er en viktig og solid aktør som virkelig underbygger formålet med ekspedisjonen, nemlig det å skape oppmerksomhet og dele kunnskap om havets viktige rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv. Jeg er ganske sikker på at det samholdet og den erfaringen studentene opplever på dette toktet vil kunne ha globale effekter i årene som kommer, til beste for havet. Heldige er de studentene som får delta på dette toktet! For Statsraad Lehmkuhl håper vi at dette er begynnelsen på et langvarig samarbeid, sier direktør i Stiftelsen seilskipet Statsraad Lehmkuhl, Haakon Vatle.

Av Amund Måge, Fagdirektør, Marim direktør

Next article