Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Igangsetter prosjektet «HyAqua» for å realisere nullutslipp
Sponset

Gjennom grønn drift og innovativt samarbeid skal Ocean Hyway Cluster bevare den verdensledende posisjonen i utviklingen av nullutslipp i fiskeri- og havbrukssektoren.  

I en verden stadig på randen av miljøkatastrofe er så å si hver forøkelse av det grønne skiftet en verdi i seg selv. I fiskeri- og havbrukssektoren foregår det blant annet en stor hydrogen-utvikling, og med kraftig vind i seilene går den norske klyngen Ocean Hyway Cluster i front for innføringen av ny teknologi i norske fartøy gjennom prosjektet HyAqua.

– Norsk skipsdesign og oppdrettsnæring er verdensledende, men det er mange om fiskebenet, og det er et slags kappløp om posisjoneringen i det store hydrogen-skiftet. For å bevare vår posisjon har vi samlet industrien og næringsaktørene for å realisere hydrogen-teknologien i maritim sektor. Vår rolle er å bruke fortrinnet vi har til å fortsatt være først, sier Kristin Svardal, prosjektleder for Ocean Hyway Cluster.

Et virkemiddel for hydrogennæringen

– Sammen med våre medlemmer ønsker vi å utrede mulige nullutslippsteknologier for fartøy innenfor fiskeri- og havbrukssektoren. Vårt mål er å realisere minimum ett pilotfartøy på hydrogen innen 2024, fortsetter hun.

Ocean Hyway Cluster består av medlemmer fra hele verdikjeden, og er ifølge Svardal et virkemiddel for den fremadstormende hydrogennæringen. I stedet for at medlemmene på egenhånd løser sine problemstillinger og behov, sier hun at klyngen og dens konsortium bruker samlede ressurser for å jobbe med det som gagner hele næringen.

– Det er også behov for å jobbe med det politiske aspektet. Blant annet er det viktig at offentlig innkjøp stiller krav om nullutslipp, og at vi får på plass regelverk og rammer som muliggjør realiseringen av det store potensialet. Vi vet at hydrogen vil ta sin plass, men det er ikke gitt at Norge får sin bit av kaken. Derfor er det også behov for å mobilisere og samarbeide med politikerne slik at vi kan realisere eventyret som hydrogen kan bli for Norge, sier hun.

Betydelig utslipp

Til tross for at fiskeri- og havbrukssektoren i lang tid har jobbet med energioptimalisering og hybridisering, står de norske fartøyene ifølge Svardal fremdeles for betydelige utslipp av CO2, NOx og SOx. Gjennom den nye teknologien skal dette nå gjøres noe med.

– Når det internasjonale markedet etterspør det samlede karbonavtrykket på sjømaten vi tilbyr dem, er det derfor viktig at vi tar tak – for du vil tape terreng om andre går foran med sjømat som har lavere karbonavtrykk. Hele 95 prosent av det vi fisker i norsk farvann går til eksportmarkedet i rundt 130 land, og da er det nærliggende å jobbe med løsninger slik at karbonavtrykket vårt kan senkes, påpeker hun.

– Vi brenner for det vi jobber med, og vet at bruken av hydrogen muliggjør nullutslipp. Når vi har en flåte på over 5500 fartøy innen fiskeri og havbruk kan prosjektet HyAqua utgjøre en betydelig forskjell, ikke bare i henhold til eksportmarkedet, men også for det grønne skiftet, legger hun til.

Skal testes i praksis

– Nå handler det om å få bygd båtene og få testet ut teknologien i praksis slik at vi kan demonstrere at dette virker – ikke bare på papiret, men også når båten står på sjøen. Da hjelper det ikke å bare ha med seg et rederi eller et verft, men hele verdikjeden som sammen kan dra dette i riktig retning, avslutter hun.

Les mer på https://www.oceanhywaycluster.no/

Next article