Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Bruker kompetansen på nye områder
Sponset

For tre år siden dreide 99 prosent av virksomheten til Moss Maritime seg om olje og gass. I 2020 kom 35 prosent av omsetningen fra fornybar energi og akvakultur. 

Målet er at denne utviklingen fortsetter. 

– Gjennom innovasjon og ekspertise ønsker vi å utvikle løsninger som bidrar til en bærekraftig utnyttelse av havrommet. Dette er et mål for oss som selskap og en forventning fra samfunnet, sier forretningsansvarlig for akvakultur og infrastruktur i selskapet, Jan Korsnes.

Energiproduksjon til havs

Selv om endringen har vært brå, er fokuset fortsatt på det de kan best – flytende konstruksjoner og fartøy på havet. På havet kan man produsere fornybar energi, og Moss Maritime har flere spennende prosjekter på gang

– Det vi har jobbet lengst med er flytende solproduksjon. Arbeidet startet da vi ble utfordret av solbransjen til å finne ut hva norsk industri kan bidra med innen flytende sol, sier leder for fornybar-satsingen i Moss Maritime, Alexander Minge Thøgersen. 

Arbeidet har endt opp i et pågående pilotprosjekt – en solpark fire kilometer utenfor kysten av Frøya. Parken består av små flytende moduler som kobles sammen med fleksible ledd, slik at den beveger seg med bølgene. 

– Modulsystemet er laget etter IKEA-prinsippet. Det kan flatpakkes og enkelt fraktes rundt i verden i containere, sier han.

Værutsatt kyst

Moss Maritime har Equinor som samarbeidspartner på dette prosjektet. Ambisjonen er å få det installert og operativt i løpet av 2022. 

– Dette er imidlertid et forsknings- og innovasjonsprosjekt, og vi legger stor vekt på å lære underveis og sikre at dette blir tatt med i neste fase i utviklingen, sier Thøgersen. 

Prosjektet gjennomføres med og inneholder de samme elementene som er tenkt i et kommersielt prosjekt: Søknad om tillatelse, graving av kabelgater, legging av sjøkabler, undersøkelser av bunnforholdene, installasjon, bygging og testing. Tanken er at hvis piloten fungerer langs den værutsatte norskekysten, klarer den seg overalt.  

– Fordelen med flytende anlegg er at man ikke trenger å bruke fjorder og kystlinje til kraftproduksjon og unngår å stjele dyrket mark, utmark og friluftsområder på land, sier han.

Vil lagre energi

I tillegg til sol har Moss Maritime jobbet med vindkraft. Her bidrar de med kompetanse og erfaring til å utvikle konsepter for andre selskaper. Også vindturbinene er utviklet til å flyte langt til havs.

– På den måten får man utnyttet de områdene hvor det er mest vind. I tillegg til vindturbinene vil det være behov for en flytende sentral, der alle kablene fra vindturbinene samles og sendes inn til land, sier Thøgersen. 

Et annet spennende kraftprosjekt hos Moss Maritime er utvikling av flytende energilagring, ved bruk av hydrogen som lagringsmedium. Også her bruker de kompetanse de allerede sitter på for å finne gode løsninger for å forsyne kunder med strøm på de dager da tilgangen på sol og vind er dårlig.

Renere fjorder

Moss Maritime jobber også aktivt når det gjelder innovasjon og teknologiutvikling innen fiskeoppdrett og akvakultur. Det er ønskelig å finne nye måter å drive oppdrett på, der man unngår noen av dagens utfordringer med lakselus, arealutfordringer i kystsonen og forurensede fjorder.

– Dette gikk vi inn i når vi i 2017 ble forespurt om å bidra med vår kompetanse fra offshore olje- og gass, forteller Korsnes. 

Nå handler det om havbasert oppdrett der oppdrettsanleggene legges lenger til havs og på mer værharde lokasjoner. 

– Her er vannkvaliteten bedre, noe som gir et bedre miljø for fisken og resulterer i et bedre produkt. Samtidig reduseres faren for luseangrep og fjordene forurenses mindre, avslutter han.

Av Katrine Andreassen

Next article