Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Fremtidig verdiskapning vil ligge i bærekraftige havnæringer
Sponset

– Det gir en enorm motivasjon å tenke på at vi, som et lite oppstartselskap, kan bidra med å modernisere skipsfarten og ta flere over i det grønne skiftet, sier gründer Arild Sæle i ScanReach.

Det norske teknologiselskapet ScanReach satser på den blå økonomien ved å hjelpe den tradisjonelle skipsfartsnæringen med å bli mer digitale, smarte og ikke minst bærekraftige.

– Alle vi prater med i den maritime sektoren ser at det er behov for å gjøre noe, og at slik vi har det i dag ikke er bærekraftig. Det er velvilje for å gjøre skipene grønnere, og interessen rundt dette er enorm, sier Sæle.

Ny teknologi på havet

Det maritime IoT-selskapet har siden 2015 utviklet en teknologi som holder oversikt over mannskapet på fartøy og offshoreinstallasjoner ved hjelp av armbåndet ConnectPOB, som alle ombord må gå med. Ved ulykkessituasjoner, er den trådløse teknologien med på å raskt telle opp alle ombord og lokalisere personer i nød på en dataskjerm. Data om ulykken kan også deles med nærliggende skip, oljeplattformer og folk på land dersom det er behov for assistanse.

Arild Sæle

CCO, ScanReach

— Det har først og fremst vært viktig å lage en løsning som kan redde liv ombord i skip, men vi ser at den underliggende teknologien har stort potensiale til å bli brukt på andre områder også, sier Sæle.

I løpet av de siste fire årene har gründerselskapet brukt teknologien til å utvikle verdens første trådløse IoT-plattform. Plattformen er med på å samle inn informasjon om skipet, transportere dataene fra sensorer ombord og opp i skyen. Det bidrar til å digitalisere flåtene og gjør at mannskapet kan operere maskinene på en mer automatisk måte, for eksempel slik at de bruker mindre drivstoff. Mannskapet kan også foreta bedre valg av vedlikehold og iverksette tiltak tidlig for å unngå havari.

— Vi tenker at teknologien gjør oss til en bidragsyter for å kunne hjelpe skipseiere inn i det grønne skiftet. Vi kan for eksempel enkelt gå på eldre skip med vår teknologi og gi skipet et teknologisk byks inn i fremtiden. Et gammelt skip som er digitalisert på denne måten kan få lenger levetid, være mye mer effektivt og forurense mindre, forklarer gründeren.

Skal ut i verden

Sæle mener at ScanReach tilbyr en teknologi som kan gi Norge en mulighet til å bygge en verdensledende posisjon innenfor digitalisering i den maritime skipsfartsnæringen, og i andre raskt voksende havmarkeder. Selskapet har blant annet utvidet sin virksomhet til havvind og rigg. Først og fremst for å ivareta sikkerheten til de ansatte i disse næringene. Med mer enn 30 skip seilende med teknologien rundt i verden med stort sett norske rederier, satser de nå enda hardere på det internasjonale markedet, deriblant på Singapore.

— Singapore er jo kanskje den største og viktigste maritime huben i verden, der har du ekstremt mange rederier, management og skipsbygging, men også olje- og gass. Det er viktig for oss å kunne vise styrke lokalt og bygge troverdighet i den maritime næringen. Målet er å ha selskapet oppe å gå før sommeren, sier han.

Sæle kan fortelle at de har fått god støtte fra DNB-kontoret i Singapore som har hjulpet dem med å orientere seg i det nye markedet, opprette lokal bankkonto og gitt råd rundt selskapsetablering.

— Å få lov å kunne være en bidragsyter inn i denne svært gigantiske internasjonale bransjen, og å få kunne være med på å lage teknologi som skal ut på kanskje hele verdensflåten, er utrolig spennende. Det gir enorm motivasjon. Vi ønsker jo alle at vi skal ha en sunn verden å leve i, avslutter Sæle.

Av Tom Backe

Next article