Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Løser luseproblemet med laser
Sponset

Stingray Marine Solutions har siden 2014 benyttet laser- og maskinlæring for å fjerne lakselus i norsk oppdrettsnæring. Teknologiselskapet har over 75 ansatte, og løsningene deres benyttes på oppdrettsanlegg langs hele kysten for rundt 35 millioner laks og ørret. 

Daglig leder i Stingray, John Arne Breivik forteller at noen i starten var skeptiske, da de hørte at lakselusen skulle fjernes med laser under vann. Den skepsisen er nå borte.

– Vi kan vise til stadig bedrede biologiske resultater og ingen skader på en eneste fisk, noe som har ført til at flere oppdrettere nå satser på Stingray-systemet som hovedtiltak for å få kontroll på lakselusa. Norske myndigheter og næringen selv, har ambisjoner om at havbruk og oppdrett av laks skal vokse kraftig i årene fremover. Myndighetene har derfor stilt klare krav til at denne veksten er nødt til å være bærekraftig.

Stingray vil med vår havbruksteknologi i verdensklasse, være en viktig bidragsyter for denne utviklingen, sier Breivik.

Fiskens egen helsestasjon

De siste ti årene har lakselusen vært et stadig økende problem for næringen, med en kostnad på 10-12 milliarder kroner i året, ifølge Nofima og Kontali. Denne kostnaden vil Stingray gjøre noe med.

– Vi har med vår avlusningsmetode, satt en ny standard for presis og individuell fjerning av lakselusen, uten håndtering av fisken.

Siden lanseringen i 2014, kan selskapet dokumentere snart 3 milliarder laserskudd, uten en eneste innmeldt skade eller behandlingsdødelighet for fisken.

De siste årene har Stingray også tilbudt sine oppdrettskunder bildebaserte lusetellinger, slik at man løpende kan følge lusenivåene.

– Tidligere har 80 – 100.000 fisk i uken blitt tatt opp for telling langs hele kysten, noe som representerer en unødvendig håndtering av laks og ørret. Med vår teknologi kan dette gjøres bedre og tryggere med en kaffekopp i hånden fra hjemmekontoret, sier Breivik.

Stingray-systemet utvides stadig med nye applikasjoner og tjenester. Nå tilbys også diagnose av vintersår, svømmehastighet og kjønnsmodning, samt biomassemåling og tilvekstmålinger, på den samme høyteknologiske plattformen.

– Dette er en «alt i ett»-løsning, som jobber døgnet rundt hele året, og som etterhvert har blitt kalt fiskens egen helsestasjon i merden.

Maskinlæring og teknologi er fremtiden

Selskapet garanterer for minst fire års levetid på produktet, noe som betyr forutsigbarhet for oppdretter og mulighet for å skape biologiske resultater gjennom flere utsett og for åpne merder i sjø.

– Stingray er derfor optimistisk på vegne av norsk oppdrettsnæring, og vil fortsette i årene fremover med å sette en ny standard for bedre fiskevelferd. Dette gjør vi ved hjelp av avansert og fremtidsrettet teknologi, avslutter Breivik.

Next article