Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Gjør det grønne skiftet virkelig
Sponset

Med innovative løsninger innen offshore, energi og maritim, har Westcon bygget seg en markedsledende posisjon som totalleverandør av bærekraftige ferger og skip.

Selskapet har fire moderne verft langs norskekysten, med alle nødvendige fasiliteter for rigg- og skipsoppdrag, samt leveranser til subsea.

– Fleksibilitet, kompetente medarbeidere, effektiv mobilisering og leveringsdyktighet er våre kjennetegn, sier leder for skipsbygging i Westcon, Endre Matre.

Han forteller videre at Westcons verft i Ølen har vært en ledende totalleverandør av skip og ferger som gjennom mange år har flyttet standardene til innovasjon, teknologibruk og bærekraftige løsninger.

– Skipet «Viking Lady» ble bygget av verftet i 2009, og var et av de første i verden til å gå på energi fra flytende naturgass.

Siden den gang har det skjedd mye, og det bygges i dag utslippsfrie ferger ved verftet.

– I høst ankom el-fergen «MF Nesvik», og ikke lenge etter fikk den selskap av søsterfartøyet «MF Hydra», som vil være verdens første hydrogendrevne bilferge, forteller Matre.

Miljøvennlige løsninger

Westcons verft har gjennom en rekke leveranser posisjonert seg som det ledende norske verftet på bygging av miljøvennlige ferger. I tillegg har de også levert fiskebåter de siste årene. I høst inngikk de blant annet en kontrakt med krillprodusenten Rimfrost for bygging av en båt som vil sette en ny standard i Antarktis. Både når det gjelder klimavennlighet, bærekraft og ressursutnyttelse.

– Vi har kapasiteten og kompetansen som er nødvendig for å gjennomføre det grønne skiftet og gjøre det til en lønnsom virkelighet, forteller Matre.

En viktig del av det grønne skiftet, er å ha kompetanse på gjennomføring  av grønne prosjekter.

Matre presiserer at Westcon som totalleverandør kan tilby kundene gode bærekraftige løsninger.

– Westcon Yards står både for bygging av nye skip og ombygging av eksisterende skip til meir miljøvennlige fartøy.

Leverer høy kvalitet

– Historien har vist oss at det også er samfunnsøkonomisk lønnsomt å velge norske totalleverandører, sier Matre.

Norge har en stolt skipsbyggertradisjon som strekker seg mange år tilbake, der innovativ maritim industri stadig har tilpasset seg nye behov og bruk av miljøvennlig teknologi.

Matre påpeker at det derfor er viktig at man tar vare på konkurransekraften som Norge besitter, i form av verdensledende teknologi- og prosjektkompetanse, og ikke minst høye krav til HMS og kvalitet ved norske verft.

– Norske myndigheter må være våken i timen og bidra til å sikre rammebetingelser, slik at rederier velger de norske skipsverftene og de tilhørende leverandørindustriene som totalleverandør av ferger og andre fartøy, avslutter Matre.

Next article