Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Grønn utvikling av havnæringene
Sponset

Ocean Innovation Norsk Katapult Senter gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko.

– Med et katapult-prosjekt, kan bedriften redusere sin økonomiske og teknologiske risiko, øke kunnskapen i bedriften og raskere ta steget fra idé til markedsintroduksjon. Vi er et nasjonalt senter som er åpent for alle. Ikke nøl med å ta kontakt, så skal vi hjelpe med å utvikle ideen videre, sier Dr. Gisle Nondal, daglig leder i Ocean Innovation Katapulten.

Dr. Gisle Nondal

Daglig leder, Ocean Innovation

Senteret får offentlig støtte gjennom Norsk katapult-ordningen og eies av fem aktører som alle arbeider med å legge til rette for økt innovasjon og verdiskaping fra Havnæringene. Disse representerer en strategisk kombinasjon av næringsklynger, innovasjonsselskaper og industri.

Nyskapende havteknologi

GCE Ocean Technology er en klynge med over 130 partnere og medlemmer. Klyngen utvikler og leverer nyskapende havteknologi innen produksjon av undersjøisk olje og gass, marin fornybar energiproduksjon, havbruk og utforsking av marine mineralressurser.

I møte med fallende oljepriser og det grønne skiftet, har klyngens aktiviteter rundt omstillingen til en mer bærekraftig og fremtidsrettet havnæring økt, blant annet ved å iverksette prosjekter som har bidratt til at teknologi og kompetanse fra olje- og gassindustrien nå blir brukt i andre markeder enn de opprinnelig var tiltenkt.

Bærekraftig sjømatindustri

NCE Seafood Innovation er et «Norwegian Centre of Expertise» innen sjømat og en del av Innovasjon Norges klyngeprogram. Næringsklyngen består av over 90 partnere og medlemmer, som representerer en bredde av bedrifter i sjømatindustrien, samt FOU, risikokapital og andre virksomheter med interesse for næringen.

Målsetningen til NCE Seafood Innovation er å bidra til bærekraftig utvikling og vekst i sjømatindustrien, med fokus på innovasjon. Klyngen jobber for å realisere målsetningen om bærekraftig utvikling gjennom å oppmuntre til kunnskapsdeling og sterk samhandling mellom aktørene i bransjen, fremme entreprenørskap, og trekke kapital til sjømatbransjen.

Forskning på fiskehelse

Marineholmen RASLab AS tilrettelegger for forskning, undervisning og innovasjon i et topp moderne RAS-anlegg (Recirculating Aquaculture System) på Marineholmen i Bergen. Anlegget ble satt i drift i 2020 og består av tolv uavhengige RAS sjøvanns- eller ferskvannsmoduler. Ved å benytte vann i et lukket kretsløp, kan fisken vokse med mindre vann og med til nærmest null klimaavtrykk. Med støtte fra Norsk katapult, skal selskapet gi små- og mellomstore bedrifter tilgang til kostbar infrastruktur for å kunne teste ut sine idéer.

3D-printing som grønn produksjonsmetode

Additech driver med Additiv tilvirkning, også kjent som 3D-printing. De leverer tjenester innen 3D-printing i både metall og plast. Dette inkluderer design, prototyping, produksjon og kursing.

Ett av målene til Additech er å være med å utvide industriens kunnskap og bruk av 3D-printing. Det er mange fordeler knyttet til 3D-printing som produksjonsmetode, som det lave karbonutslippet.

Kommersialisering av forskning

VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap, jobber med kommersialisering av forskningsresultater og bærekraftig utvikling av norsk næringsliv basert på forskningsresultater fra eierne, Universitetet i Bergen, Helse Bergen, Norges Handelshøyskole, Havforskningsinstituttet og Høgskulen på Vestlandet. VIS jobber også med start og skalering av selskaper.

VIS har fire satsningsområder: Havnæring, energi, helse og tech, og har en tredelt bunnlinje på alle prosjekter de kjører. Folk, natur og profitt skal alltid vurderes samlet.

Av Marte Frimand

Next article