Home » Fiskeri og havbruk » Få oversikt i merdene med Blueye undervannsdroner
Sponset

Vil du ha full kontroll over det som skjer under vann i merden din, er undervannsdronen Blueye Pro et unikt verktøy. Jevnlige undervannsinspeksjoner med denne mini-ROVen reduserer både risiko og kostnader.

Alle oppdrettsanlegg er pålagt å overvåke fisk og anlegg hver eneste dag. I dag uføres visuelle inspeksjoner i merder vanligvis av faste kamerasystemer, dykkere eller industrielle ROVer. Bruk av dykkere er kostbart og kan representere en betydelig HMS-risiko. Inspeksjoner med tunge ROVer har tradisjonelt krevd mye trening for å manøvrere, og faste kameraer har naturlig nok begrensninger når det gjelder rekkevidde og fleksibilitet. Med en Blueye Pro har du et mobilt undervannskamera som gjør det mulig å utføre undervannsinspeksjoner på en effektiv måte. ROVen er bærbar og enkel å håndtere uten opplæring.

Utstyrt for norske forhold

På enkelte oppdrettslokasjoner med sterke strømmer er det vanskelig å bruke tradisjonelle mini-ROVer. Blueye-dronen er utstyrt med fire kraftige thrustere, og i kombinasjon med et unikt skrogdesign og tynn kabel er det mulig å utføre inspeksjoner av høy kvalitet under tøffe forhold. Du vil også kunne komme tett på fisken for å holde fiskevelferden under observasjon.

– God informasjon gir treffsikre beslutninger, som igjen gjør det enklere å planlegge videre arbeid, forteller Alexander Bergrem, Business Development Executive og havbruk-ansvarlig i Blueye Robotics.

Videostrøm til eksterne kollegaer

Dersom du ønsker å dele undervannsinspeksjoner med kollegaer og eksperter på andre lokasjoner, kan man enkelt dele videostrømmen fra undervannsdronen direkte i et Teams-møte. Møtedeltagerne kan kommunisere med droneoperatøren direkte underveis i inspeksjonen. ROV-piloten kan dermed i sanntid inkludere flere eksperter på en undervannsinspeksjon, noe som kan redusere reisevirksomhet og gi en raskere måte å ta beslutninger på.

alexander-bergrem

Alexander Bergrem

Business Development Executive og havbruk-ansvarlig i Blueye Robotics

Bilder, video og loggfiler fra dronen kan bli lastet opp til Teams-møtet, og bli del av møtereferatet. På denne måten kan du samle all informasjon på en praktisk og sikker lokasjon. Piloten har også mulighet til å generere en inspeksjonsrapport direkte i Blueye-appen. Rapporten inneholder nøkkelinformasjon fra dronen, informasjon om sted og tidspunkt, en dybdegraf, og bilder tatt under inspeksjonen.

– Vi er veldig stolte av vår siste oppdatering av Blueye-appen, som gjør det mulig å live-strømme inspeksjonen, samt automatisk generere en rapport i Word og som PDF med utvalgte bilder rett fra appen, presiserer Bergrem.

Denne oppdateringen er bare begynnelsen, og et steg på veien mot vår målsetning om å gjøre undervannsinspeksjoner så friksjonsfrie som mulig, og bidra til en mer komplett digital arbeidsflyt for våre kunder.

Gjør hyppige inspeksjoner selv

Dronens avanserte kontrollsystem gjør det enkelt og intuitivt å styre farkosten, selv i krevende forhold som strøm og bølger. Med kameratilt og bildestabilisering får man gode bilder av inspeksjonsobjektets over- og underside. Brukervennligheten og tilgjengeligheten gjør at man nå kan overvåke merden på en helt ny måte. Maksdybden på 305 meter muliggjør også inspeksjon av fortøyninger rundt anlegget.

– Det en enkel måte å få full kontroll på lokalitetens infrastruktur under vann, avslutter Bergrem.

https://www.blueye.no

Av Blueye Robotics

Neste artikkel